Verhalen

Naast mensen staan, een vraagbaak zijn, elkaar helpen. Toegankelijk zijn en vragen serieus nemen. Daar staan we voor. Op deze pagina leest u er meer over.

‘Samen bouwen aan een samenleving plus. Waar mensen meedoen.’

Hoe bespaar ik als werkgever door functiecreatie?

Hoe bespaar ik als werkgever kosten door functiecreatie?   In een tijd waarin er krapte is op de arbeidsmarkt, de vergrijzing toeneemt en de marges soms klein zijn, is “functiecreatie”  het middel bij uitstek om uw bedrijf draaiende te houden en toekomstbestendig te maken. Wat is functiecreatie? Functiecreatie is het komen tot een nieuwe indeling meer…

Hoe wordt een garantiebaan duurzaam?

(door Arthur Moen integraal arbeidscoach bij MEE Plus) Het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk mensen aan het werk te helpen. Je zoekt een vacature of creëert er een. Je zoekt een kandidaat met een passend profiel, faciliteert een ontmoeting en klaar. In mijn werk als integraal arbeidscoach zie ik, dat er vaak meer nodig meer…

Hoe neem ik mensen aan uit het doelgroepregister?

Het valt vaak niet mee om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Het is een vaak lang en ingewikkeld proces. Veel werkgevers, re-integratiecoaches of klantmanagers bijten hun tanden er op stuk. Veel trajecten mislukken;  met als gevolg een hoop frustratie en teleurstelling. meer…

Werkgevers nu ook ondersteuning van MEE

Sinds de invoering van de Participatiewet en de wet Banenafspraak zijn er steeds meer werkgevers die maatschappelijk en inclusief willen ondernemen. In de praktijk blijkt dit vaak complex. De werkgeversbenadering van MEE heeft als doel om de werkgever te ontlasten, te trainen en te ondersteunen in de begeleiding van de werknemer. meer…

MEE Plus en Vivenz starten Expertise Centrum Sociaal Werk

Samen hebben MEE Plus en Vivenz kwaliteit en professionaliteit hoog in het vaandel staan en willen dit zichtbaar maken in het sociaal domein. Bijna een jaar geleden ontstonden er de eerste ideeën voor een expertise centrum en dinsdag 27 november j.l. was het dan zover. MEE Plus en Vivenz lanceerden het Expertise Centrum Sociaal Werk. meer…

Uitreiking eerste participatiescan aan Plus ‘t Lam

Op 17 oktober 2018 ontvangt Pel ’t Lam, eigenaar van twee Plus supermarkten in Dordrecht de eerste Participatiescan uitgevoerd door MEE Plus. Met behulp van de scan heeft deze werkgever zicht op de mogelijkheden en kansen voor maatschappelijk en inclusief werkgeven. meer…

MEE Trend- en signaleringsrapportage 2018

In dit jaarlijkse rapport zijn de knelpunten verzameld waarmee mensen met een beperking te maken hebben bij het vinden van passende zorg en ondersteuning. Het doel hiervan is om zorgverleners, beleidsmakers en andere betrokkenen bekend te maken met deze knelpunten, zodat we deze kunnen aanpakken. meer…

MEE Plus Groep krijgt subsidie van Europees Sociaal Fonds

MEE Plus Groep heeft subsidies toegekend gekregen van het Europees Sociaal Fonds, onderdeel Duurzaam Beter. De subsidie is toegekend aan de bedrijfsonderdelen MEE Plus Ondersteuning & Beheer en MEE Drechtsteden. Met deze subsidie worden projecten uitgevoerd ter versterking en bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van MEE. Bij de projecten worden we begeleid door meer…

MEE-blog: Omgaan met ritueel gedrag bij autisme en Asperger

Bij mijn neefje wordt –na jaren niet goed in zijn vel te hebben gezeten– het Syndroom van Asperger vastgesteld. Mijn neefje ervaart de wereld om zich heen soms zó anders dat zijn gedrag grappig, fascinerend en tegelijkertijd buitengewoon complex te noemen is. Met mijn blogs wil ik mensen vooral een inkijkje geven in het (samen)leven met autisme. meer…

MEE-blog: Onwil bestaat niet

Je kind heeft autisme en je wilt hem zo graag begrijpen, maar het lukt niet. Andere mensen geven adviezen, maar zit je daar op te wachten? MEE-consulent Sara ziet op een ouderbijeenkomst over autisme wat het delen van ervaringen en het krijgen van tips oplevert. meer…

MEE-blog: Wat zie jij?

Anita verzamelt spullen, heel veel spullen. De woningbouwvereniging wil dat ze nu eens goed opruimt, maar Anita vindt dat ze al veel gedaan heeft en begrijpt niet wat ze moet doen. MEE-consulent Herman gaat op huisbezoek. meer…

MEE-blog: Derde kerstdag

Sandra heeft een gezin met drie jongens, die allemaal genoeg energie voor een dag van 48 uur hebben. De jongste heeft daarnaast autisme en adhd. Het kerstdiner met de hele familie van 26 personen is altijd reden voor extra stress. MEE-consulent Hanneke biedt ondersteuning. meer…

MEE-blog: Begrafenis…

Vanavond heb ik een afspraak bij Henk. Henk is een man van 60 jaar die sinds kort weet dat hij de autisme heeft. Henk is erg blij met zijn diagnose want zo gaf hij mij aan: 'Nu weet ik waarom er zoveel dingen in mijn leven zijn misgegaan.' meer…

MEE-blog: Waardering!

Daar is hij weer, in zijn witte bus met oranje logo. Elke dag zijn vaste ronde. Pakketten ophalen en afleveren bij de mensen aan huis. Altijd even vriendelijk. Maar wacht eens even...... zie ik hem vandaag al weer? meer…

MEE-blog: Feestje voor de jarige

Mevrouw Van Vliet wil haar verjaardag niet meer vieren. Ze vindt het fijn om haar kinderen en klein-kinderen om zich heen te hebben, maar kan het niet meer combineren met de zorg voor haar man. meer…

Buddyzorg geportretteerd op tv

Bekijk de NPO 2 Kruispunt-aflevering over Buddyzorg MEE Drechtsteden. Verspreid over een aantal weken is er gefilmd op het spreekuur en zijn een aantal cliënten geportretteerd samen met hun buddy’s en de coördinator. meer…

Werkconferentie Het nieuwe verantwoorden

Op donderdag 2 februari van 9.30 - 13.00 uur in Hendrik-Ido-Ambacht voor iedereen die op een andere, resultaatgerichte manier wil verantwoorden. Wat verwachten opdrachtgevers en wat kunnen opdrachtnemers bieden? meer…

Jaarbeeld 2015: MEE in vogelvlucht

Bent u benieuwd wat MEE Plus in 2015 onder meer gedaan heeft? Bekijk nu ons jaarbeeld 2015. In vogelvlucht nemen we u mee door een aantal cijfers, producten, diensten en resultaten. meer…

MEE Nederland wordt MEE NL

Per 1 januari 2016 is MEE Nederland de coöperatieve vereniging MEE NL geworden. Met 20 leden en 2.000 geregistreerde professionals zal MEE nog intensiever aan landelijke en onafhankelijke cliëntondersteuning werken. meer…

Meedoen mogelijk maken

Voor mensen met een beperking is het vanzelfsprekend dat ze willen meedoen in de samenleving. Liefst op eigen kracht werken aan een gelukkig en waardevol leven. Zij zíjn immers meer dan hun beperking. meer…

Sociaal Team altijd in de buurt

Sinds begin 2015 kunt u in Dordrecht bij vijf Sociale Teams terecht met alle vragen waar u in het dagelijks leven tegenaan loopt. Bijvoorbeeld over uw gezin, relatie of kinderen, wonen, werk en inkomen, zorg, gezondheid en vrijetijdsbesteding. meer…