Maandelijks archief: juli 2015

Een cursus volgen bij MEE Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden

Wist u dat u verschillende interessante cursussen kunt volgen via MEE? Wij bieden regelmatig cursussen op het gebied van (omgaan met) autisme, omgaan met spanningen, gebruik maken van uw netwerk, mantelzorg, loverboys, etc. Neem voor het actuele aanbod contact op met ons servicebureau in Gorinchem via 0183 – 69 16 00. Wij zoeken graag samen

Hoofdkantoor MEE Plus

Het hoofdkantoor van MEE Plus staat in Dordrecht. Hier zijn de ondersteunende diensten en staf gevestigd. Het adres is: Binnen Kalkhaven 37 3311 JC Dordrecht  

Wijkteam Wielwijk

Wijkteam Wielwijk wil meer inzetten op activiteiten voor kinderen en jongeren in de wijk en wil ervoor zorgen dat iedereen weet wat er te doen is. Talenten van jongeren worden hierbij ingezet. Het wijkteam maakt zich sterk voor meer betrokkenheid van ouders bij de opvoeding van hun kinderen en het letten op overgewicht. Ook willen

Wijkteam Oud Krispijn

Wijkcentrum de Koloriet is één van de wijkcentra in Dordrecht die zijn functie van laagdrempelige ontmoetingsplek heeft kunnen behouden. Het wijkteam heeft dit jaar als doel om van het wijkcentrum een ontmoetingsplek te maken, waar bewoners, vrijwilligers, leerlingen en professionals  samenwerken, meedoen en elkaar helpen. Ook wordt het wijkcentrum een leerwerkbedrijf, voor mensen met een

Wijkteam Nieuw Krispijn

Wijkwerk in Nieuw-Krispijn gaat om het creëren van een positieve spiraal. Heb je het leuk en naar je zin, dan doe je eerder mee. Dan word je verdraagzamer en nieuwsgieriger naar een ander. Je neemt eerder initiatieven. Je voelt je meer verantwoordelijk. Wijkwerk in Nieuw-Krispijn gaat ook over het verminderen van angst. Angst voor de

Wijkteam Crabbehof

Wijkteam Crabbehof werkt vanuit Trefpunt De Nieuwe Stoof. Dit is één van de wijkcentra in Dordrecht die de functie van laagdrempelige ontmoetingsplek heeft. Het wijkcentrum is ook een leerwerkbedrijf; wijkbewoners met een uitkering of een belemmering kunnen hier terecht. Meedoen en zelfredzaamheid van bewoners zijn sleutelbegrippen. Het wijkteam heeft dit jaar als doel om van het