Maandelijks archief: juli 2019

Verdere uitbreiding digitale Wlz-wijzer

Anderhalf jaar na de lancering van de website www.meeroverwlz.nl, hebben we deze verder uitgebreid met nog meer informatie over het regelen van langdurige zorg conform de Wlz (Wet langdurige zorg). De informatie die er bij gekomen is, gaat over de eigen bijdrage en over mogelijkheden voor het aanvragen van extra zorg. Onze cliëntondersteuners ervaren in