Maandelijks archief: juli 2021

Cliëntondersteuning: zeer bemind maar onbekend

Het RIVM heeft in kaart gebracht hoe het er voor staat met de vraag, het aanbod, de bekendheid en kwaliteit van cliëntondersteuning in Nederland. Deze monitor bevat cijfers uit onderzoeken en ervaringen uit interviews met onder andere cliëntondersteuners en cliënten. Hieruit blijkt dat veel mensen met een ziekte of aandoening graag gebruik van clientondersteuning hadden

MEE NL kritisch op toekomstscenario Rijk voor kind- en jeugdbescherming

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en die van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben gezamenlijk een beleidsnota laten opstellen met een toekomstscenario voor kind- en jeugdbescherming. Via internetconsultatie heeft MEE NL aandacht gevraagd voor een betere positionering van onafhankelijke cliëntondersteuning in dit scenario. Lees meer>>