Duurzaam aan de slag

MEE gelooft in een samenleving die toegankelijk is voor iedereen. Een plek op de arbeidsmarkt hoort daarbij. Door werknemers, werkgevers, gemeenten, jongeren en het UWV hierbij te ondersteunen maken we dit samen mogelijk.

Lees in vogelvlucht wat MEE Arbeid voor u kan betekenen.

Voor werkgevers

Voor werkgevers: gemotiveerd personeel duurzaam aan de slag

Goed personeel vormt het kloppend hart van iedere organisatie. Maar waar vindt u die gemotiveerde en kundige medewerkers? Mensen met een beperking willen graag aan de slag, maar hebben moeite een passende baan te vinden. Het aannemen en begeleiden van iemand met een beperking lijkt soms complex. Dat is zonde, want een beperking hoeft zeker geen belemmering te zijn! meer…

Blog

Hoe bespaar ik als werkgever door functiecreatie?

Hoe bespaar ik als werkgever kosten door functiecreatie?   In een tijd waarin er krapte is op de arbeidsmarkt, de vergrijzing toeneemt en de marges soms klein zijn, is “functiecreatie”  het middel bij uitstek om uw bedrijf draaiende te houden en toekomstbestendig te maken. Wat is functiecreatie? Functiecreatie is het komen tot een nieuwe indeling meer…

Hoe wordt een garantiebaan duurzaam?

(door Arthur Moen integraal arbeidscoach bij MEE Plus) Het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk mensen aan het werk te helpen. Je zoekt een vacature of creëert er een. Je zoekt een kandidaat met een passend profiel, faciliteert een ontmoeting en klaar. In mijn werk als integraal arbeidscoach zie ik, dat er vaak meer nodig meer…

Hoe neem ik mensen aan uit het doelgroepregister?

Het valt vaak niet mee om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Het is een vaak lang en ingewikkeld proces. Veel werkgevers, re-integratiecoaches of klantmanagers bijten hun tanden er op stuk. Veel trajecten mislukken;  met als gevolg een hoop frustratie en teleurstelling. meer…

Werkgevers nu ook ondersteuning van MEE

Sinds de invoering van de Participatiewet en de wet Banenafspraak zijn er steeds meer werkgevers die maatschappelijk en inclusief willen ondernemen. In de praktijk blijkt dit vaak complex. De werkgeversbenadering van MEE heeft als doel om de werkgever te ontlasten, te trainen en te ondersteunen in de begeleiding van de werknemer. meer…

Uitreiking eerste participatiescan aan Plus ‘t Lam

Op 17 oktober 2018 ontvangt Pel ’t Lam, eigenaar van twee Plus supermarkten in Dordrecht de eerste Participatiescan uitgevoerd door MEE Plus. Met behulp van de scan heeft deze werkgever zicht op de mogelijkheden en kansen voor maatschappelijk en inclusief werkgeven. meer…