Arbeidsdeskundig advies

De arbeidsdeskundige van MEE brengt complexe arbeidskundige vraagstukken in kaart voor werkgevers en werknemers. Wanneer iemand door ziekte of gebrek het werk niet meer kan uitvoeren, dan is dat zowel voor de werknemer als werkgever bijzonder ingrijpend. De bedrijfsarts stelt veelal vast wat de werknemer niet meer kan, de arbeidsdeskundige van MEE Plus kan werkgever en werknemer ondersteunen bij het zoeken en vinden van mogelijkheden in arbeid

Arbeidsdeskundig onderzoek
Aan de hand van een arbeidsdeskundig onderzoek of advies kan een duidelijke koers worden bepaald in het arbeidsongeschiktheid dossier van de betrokken werknemer. De adviezen en aanbevelingen zullen leiden tot een snellere terugkeer van de werknemer in zijn of haar eigen functie of in ander -passend- werk en levert hierdoor voor de werkgever schadelastbeperking op en verzuimreductie. De rapportage geeft duidelijke adviezen en aanbevelingen en is een toevoeging voor het re-integratiedossier van de werknemer.

Casemanagement werkgever
Indien een werknemer ziek wordt, moet deze weer zo snel mogelijk aan passende arbeid worden geholpen. Volgens de Wet verbetering poortwachter moet er eerst worden onderzocht of de werknemer bij zijn huidige werkgever aan de slag kan, in eerste instantie in de eigen functie. Is dit niet mogelijk, dan in een andere functie binnen het eigen bedrijf. Dit wordt ook wel het 1e spoor genoemd.
Is er geen passende functie bij de werkgever dan moet de werkgever in samenwerking met de werknemer op zoek naar passende arbeid bij een andere werkgever. Dit wordt het 2e spoor genoemd. De stappen die worden ondernomen in het 1e en 2e spoor worden vastgelegd in het re-integratiedossier

Wat doet een arbeidsdeskundige
De arbeidsdeskundigen is specialist in mens, werk en inkomen, weegt belasting en belastbaarheid en geeft advies over passend werk. De arbeidsdeskundige ondersteunt bij het voorkomen en herstellen van arbeidsongeschiktheid en kijkt actief naar mogelijkheden van mens in werk. De arbeidsdeskundige is een onafhankelijke adviseur, beoordelaar en coach.