Arbeidsdiagnostiek

Soms is het moeilijk om werk te krijgen of te behouden. Het is niet altijd duidelijk hoe dit komt of wat er nodig is om wel te werken. Voor de werknemer, de begeleider, de werkadviseur of jobcoach kan dit leiden tot onbegrip, frustraties en conflicten.

Arbeidsdiagnostiek

MEE Plus Arbeid biedt arbeidsdiagnostiek aan; een instrument waarbij de mogelijkheden van de cliënt of werknemer in kaart worden gebracht. Hierdoor weten we precies welke werk past bij de mogelijkheden en welke ondersteuning nodig is om het werk goed te doen. Dit schrijven we op in een arbeidsdeskundig rapport.

Soorten onderzoeken

– Capaciteitenonderzoek: onderzoek naar cognitieve vaardigheden, sociale vaardigheden, werkuitvoering, psychomotorische kenmerken, communicatie en schoolse vaardigheden
– Onderzoek psychische belastbaarheid
– Onderzoek verstandelijke vaardigheden en/of IQ meting
– Onderzoek naar de mate van zelfredzaamheid
– Beroepskeuze- en interesse onderzoek – testen die globale indicatie geven in welke mate een beroep nog uitvoerbaar en past bij het profiel van de cliënt met een functiebeperking.
– Onderzoek naar begeleidingsbehoefte – meten hoe iemand werkt en participeert
– Onderzoek scholingsmogelijkheden
– Werkplekanalyse (jobcarving/ functiecreatie).  Lees hier de blog over functiecreatie.

Resultaat

Het onderzoek geeft aan waar de directe mogelijkheden met betrekking tot werk liggen en met welke aandachtspunten rekening moet worden gehouden. De uitkomsten worden direct vertaald naar arbeid en bieden aanknopingspunten voor een vervolg. Ook wordt duidelijk welke arbeidstraject het beste bij de cliënt of werknemer past en welke indicaties er nodig zijn. De consulent van MEE kan de cliënt/ werknemer, werkgever, begeleider, jobcoach of contactpersoon van de gemeente vervolgens informatie geven over welke ondersteuning nodig is en op welke wijze deze kan worden gerealiseerd.

Waar ondersteund MEE bij op het gebied van Arbeid:

– Onderzoeken wat de juiste werkplek is
– Ondersteunen bij indicatie aanvragen
– Ondersteunen bij het contact met de gemeente/externe partij.

Mochten er meer vragen liggen betreft de toekomst is een toekomstcoach mogelijk passend.