Deskundigheidsbevordering

Train voor meer inzicht

Het trainen van werkgevers en (werk)begeleiders zorgt in de praktijk voor een beter resultaat. Door de signalen van iemand met een beperking te herkennen en te weten hoe u hiermee het beste kan omgaan, verloopt het werk soepeler. Ons opleidingsinstuut MEEk2 biedt u diverse trainingen om uw bedrijf hierin te versterken. De dagdelen zijn optioneel. Er kan altijd een passend programma; dus maatwerk worden geleverd.

Op arbeidsvlak lichten we de volgende 2 trainingen graag uit:
• Als je begrijpt wat ik bedoel
• Autisme en het Autisme Belevings Circuit (ABC)