Training: Autisme en het Autisme Belevings Circuit (ABC)

Dagelijks verwerken we duizenden prikkels. We ruiken, proeven, voelen, horen en zien. Zo geven we betekenis aan wat we waarnemen. Mensen met autisme hebben moeite met grote hoeveelheden prikkels. Wat hen onderscheidt van mensen zonder autisme is niet zozeer hun gedrag, maar vooral de wijze waarop ze waarnemen en denken. Dit heeft natuurlijk ook invloed in de werksituatie. Wat helpt mensen met autisme om toch goed te kunnen functioneren op het dagelijks werk?

Als u in uw werk in contact komt met volwassenen met een autisme spectrumstoornis, dan kan kennis hierover u helpen om de ander beter te begrijpen en te begeleiden. Het herkennen van autisme en weten wat het voor iemand betekent om autisme te hebben, helpt u bij een autismevriendelijke benadering.

“Ik heb nu echt wat meer inzicht in autisme. Jullie hebben ons veel geleerd over autisme en wat het nu precies inhoudt. Veel theorie, filmmateriaal en gesprekken maken de bijeenkomsten leerzaam. Ik heb er veel van opgestoken. Deze kennis kan ik nu meenemen en delen.” (Quote van een beleidsmedewerker die de cursus heeft gevolgd.)

Over de training

De training ‘Autisme en het Autisme Belevings Circuit (ABC)’ bestaat uit 3 dagdelen:

Dagdeel 1 en dagdeel 2
Deze interactieve training geeft u een blik in het brein van iemand met autisme. Hoe zou het zijn als dingen niet lukken omdat je te veel prikkels tegelijk krijgt? Hoe gefrustreerd word je als dingen fout gaan omdat je geen overzicht hebt?
Aan de hand van praktische opdrachten kruipt u in de huid van iemand met autisme. U voelt, proeft, ruikt, hoort en ziet hoe iemand met autisme zaken anders ervaart.
Tijdens deze training kunt u een mix verwachten van onderdelen van het ABC, aangevuld met een boeiende, concrete theorie die afgestemd is op wat u ervaren heeft tijdens de praktische oefeningen.

Dagdeel 3
Tijdens deze leer-werkbijeenkomst krijgt u een verdieping op het geleerde en werken we samen met een trainingsacteur om ervaringen uit de praktijk te oefenen.

Inhoud

 • Ervaren van autisme
 • Basiskennis autisme
 • Kenmerken autisme
 • Hoe om te gaan met mensen met autisme?
 • Beleving van autisme

Resultaat
Na deze training:

 • Weet u wat autisme is
 • Heeft u praktische tips gekregen over hoe u autismevriendelijk kunt handelen
 • Kunt u beter inschatten wanneer er sprake is van autisme
 • Heeft u zicht op de invloed hiervan op het leven van de betreffende persoon
 • Kunt u bepaalde problemen voorkomen door een andere aanpak toe te passen.
 • Begrijpt u autisme beter, door het zelf te ervaren

Voor meer informatie verwijzen w u graag naar www.meek2.nl.