Gemotiveerd personeel duurzaam aan de slag

Goed personeel vormt het kloppend hart van iedere organisatie. Maar waar vindt u die gemotiveerde en kundige medewerkers? Mensen met een beperking willen graag aan de slag, maar hebben moeite een passende baan te vinden. Het aannemen en begeleiden van iemand met een beperking lijkt soms complex.

Dat is zonde, want een beperking hoeft zeker geen belemmering te zijn! De Integrale Arbeidscoach van MEE Plus heeft als doel mensen met een beperking aan de slag te krijgen én te houden. Daartoe bieden we praktische ondersteuning op de werkvloer, maar ook in de privésituatie van de kandidaat. Zo komen werkgever en werknemer samen tot een succesvolle en duurzame arbeidsrelatie. 

Onze Integrale Arbeidscoach denkt graag met u mee. Ook bieden wij u ondersteuning met trainingen, diagnostiek en/of een participatiescan. Meer weten over de Integrale Arbeidscoach?

Inclusief ondernemen? Doe de Participatiescan

Is uw bedrijf toe aan inclusief ondernemen? Laat MEE Plus Arbeid in beeld brengen waar uw mogelijkheden en kansen liggen op het gebied van participatie en sociaal ondernemerschap. In een methodisch onderbouwd advies doen wij u suggesties voor uw interne participatiebeleid. Meer weten?

Train voor meer inzicht

Het trainen van werkgevers en begeleiders zorgt in de praktijk voor een beter resultaat. Door de signalen van iemand met een beperking te herkennen en te weten hoe u hiermee het beste kan omgaan, verloopt het werk soepeler. MEEk2 biedt u diverse trainingen om uw bedrijf hierin te versterken. Kijk op meek2.nl