Participatiescan

In vier stappen komen we met u tot een methodisch onderbouwd advies dat uw bedrijf laten groeien, in slagkracht én sociaal ondernemerschap. 

Stap 1: Analyse & advies

Hoe kunt u sociaal ondernemen en met participatie resultaat behalen? Hoe participatieproof is uw bedrijf nu? Waar kunt u voordeel halen en waar liggen nog drempels? Wat zijn de financiële aspecten van de Participatiewet? In deze stap krijgt u antwoorden op deze vragen en laten we zien wat het u oplevert. 

Stap 2: Training & beleving

Wie zijn (potentiële) werknemers om uw slagkracht te vergroten? Waar vind ik deze werknemers? Wat komt er bij een beperking kijken en hoe ga ik hier mee om? Hoe kan ik de talenten benutten? In deze stap krijgt u met een training meer inzicht. 

Stap 3: Samen aan het werk

Hoe ga ik een arbeidsrelatie aan en wat is daarvoor nodig? We bieden u als werkgever en uw werknemer(s) begeleiding om eventuele drempels op de werkvloer of in de privésituatie weg te nemen. Zo vergroten we het effect en de continuïteit van de inzet. 

Stap 4: Samen aan de slag blijven

Uw medewerker(s) zijn lekker aan de slag. Soms komen er veranderingen waarop u goed wil anticiperen. Ook dan helpt MEE Plus Arbeid u graag met een oplossing. We zorgen dat werknemer en werkgever samen lekker aan de slag blijven.

Meer weten? Neem contact op met ons op.