Jobcoaching

Voor een jobcoach ben je bij MEE op het goede adres. Onze jobcoaches zijn uniek want ze werken altijd integraal. Dat wil zeggen: wij geven (naast jobcoaching) ondersteuning op alle levensgebieden; thuis, op school en op het werk.

Expert
Wij zijn er van overtuigd dat werk mensen gelukkig maakt. Dat is voor mensen met een beperking niet altijd gemakkelijk. Om mensen met een beperking succesvol aan het werk te houden of aan het werk te krijgen is vaak meer nodig dan bij andere werknemers. Daarbij is het wel van belang dat de werkgever de doelgroep goed kent.

Vanuit onze jarenlange ervaring met deze doelgroep en ontwikkelde kennis menen wij een verschil te kunnen maken.

Matching en duurzaamheid
Het is belangrijk, net als bij werknemers zonder beperking, dat er een goede match is tussen mens en werk. Dus ook tussen werkgever en werknemer. De Jobcoach van MEE richt zich op een duurzame inzetbaarheid van werknemers. Uw medewerker kan het werk zelfstandig kan uitvoeren en haalt de vereiste productiviteit.

Werkgever

  • Hoe gaat u om met een werknemer die een (onzichtbare) beperking heeft?
  • Hoe herkent u een onzichtbare beperking bij een medewerker?
  • Welke voordelen heeft het als u een medewerker met een beperking in dienst neemt?

Wij ondersteunen uw bedrijf werkbaar te maken voor mensen met beperking. Wij ondersteunen niet alleen de werknemer maar ook u als werkgever en uw personeel.

Dit kan bijvoorbeeld door:
-Het inwerken en het aanbrengen van structuur en overzicht in het werk.
-Het creëren van functies middels jobcarving of functiecreatie. Lees hier verhalen over besparen door functiecreatie
-Het geven van trainingen aan uw personeel. Ofwel:  deskundigheidsbevordering

Kosten
Een jobcoach wordt meestal vergoed door het UWV of gemeente wanneer er sprake is van een dienstverband.