Onafhankelijke cliëntondersteuning Midden Holland

In de Wmo staat dat gemeenten de beschikbaarheid van adequate, onafhankelijke cliëntondersteuning moeten verzorgen.

Cliënten hebben dus recht op een cliëntondersteuner, bijvoorbeeld bij een keukentafelgesprek. De gemeente bepaalt zelf de wijze waarop zij deze taak invult. MEE Midden Holland vult deze taak van gemeenten graag voor en samen met hen in.

Wat doet een cliëntondersteuner?

Consulenten van MEE Midden Holland helpen inwoners met een hulpvraag bij het maken van keuzes op diverse levensterreinen of bij het oplossen van een probleem. Eerst wordt gekeken naar wat iemand zelf kan, daarna wordt iemands sociale netwerk in kaart gebracht en waar nodig geactiveerd en uitgebreid. Cliëntondersteuning kan bestaan uit informatie, advies, hulpvraagverduidelijking en kortdurende ondersteuning op alle levensgebieden. Vaak gaat het dan om praktische ondersteuning, sociaalemotionele of (opvoedkundige) gezinsondersteuning.

Hoe werkt een cliëntondersteuner van MEE?

Onze cliëntondersteuners staan naast iemand met een hulpvraag, kijken integraal en levensbreed en dragen bij aan het versterken van de eigen kracht. Ze brengen hun expertise over mensen met een beperking in. Hun expertise draagt optimaal bij aan een samenleving waarin iedereen meedoet:

 • Ze herkennen en erkennen beperkingen en de cliënt kan rekenen op begrip voor en inzicht in de gevolgen van de beperking
 • Ze bieden levensbrede en stelseloverstijgende ondersteuning
 • Ze leggen verbindingen tussen de inwoner/cliënt en diens omgeving
 • Ze zoeken naar balans tussen verschillende belangen
 • Ze zijn professioneel en onderhouden hun deskundigheid op het gebied van mensen met een beperking en clientondersteuning door scholing
 • Ze werken met een grote mate van zelfstandigheid

Professionals van MEE Midden Holland staan in de regel geregistreerd bij het Registerplein en/of  hebben een SKJ registratie

 Wat als er verschil van mening is over de hulp die nodig is?

Zijn er vragen of is er een probleem bij de toekenning vanuit het sociaal wijkteam? Komen inwoner/cliënt en gemeente/wijkteam er niet uit of is er verschil van mening over de hulp die nodig is? Het wijkteam/gemeente kan ook daarvoor MEE Midden Holland inschakelen.

Contact
Neem vrijblijvend contact op met MEE Midden Holland

 

Het verhaal van Laetitia en Indra

“Al sinds haar kindertijd hebben we begeleiding bij onze oudste dochter Indra”, vertelt Laetitia. “Door haar ADHD en Autisme heeft ze haar emoties niet goed in de hand.” “Omdat Indra bijna 18 werd, zocht ik contact met OCO Gouda. Want op dat moment gaat ze over van Jeugdzorg naar de Wmo, en verandert er veel. Alles moet opnieuw aangevraagd worden en ook financieel werkt het anders. De Onafhankelijke Cliëntondersteuner heeft ervoor gezorgd dat Indra compleet gescreend is via een onafhankelijk onderzoek om haar mogelijkheden in beeld te brengen. Met dat rapport kunnen we vervolgens onderbouwd onze aanvraag neerleggen bij de gemeente.” “Wat ik zie is dat de OCO écht kijkt naar mijn kind en een advies geeft dat bij haar past. Ze heeft bovendien oog voor mij als ouder en voor ons als gezin. Heel waardevol, want het is soms niet makkelijk. Ik ben heel blij met de ondersteuning. Ik sta er niet alleen voor!”

OCO kijkt écht naar mijn kind en een advies geeft dat bij haar past


Onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz in Midden Holland

MEE Midden Holland levert Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO) aan mensen met een indicatie voor langdurige zorg zoals die opgenomen is in de Wet langdurige zorg (Wlz).

Deze ondersteuning is onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Cliënten kunnen een beroep doen op MEE Midden Holland.

De diensten die MEE Midden Holland levert zijn:

 • Informatie en advies
 • Ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan
 • Ondersteuning bij het kiezen van een passende zorgaanbieder en passende langdurige zorg
 • Ondersteuning bij het opstellen, bijstellen en evalueren van het zorgplan
 • Bemiddeling als de zorgaanbieder de zorg niet conform verwachting en afspraken levert
 • Ondersteuning bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep
 • Ondersteuning bij herindicatie

Contact
Neem vrijblijvend contact op met MEE Midden Holland