Voor de (semi)overheid: ondersteuning in een inclusieve samenleving

De Integrale Arbeidscoach en Toekomstcoach helpen werknemers, werkgevers, gemeenten, UWV en semi-overheden bij het beantwoorden van de vele vragen rondom werkplekken voor mensen met een beperking.

Door een uniek totaalpakket aan dienstverlening helpen de Integrale Arbeidscoach en Toekomstcoach de afstand tot de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking te verkleinen en duurzaam te maken. We kijken voorbij de beperking, naar de kennis, kunde en capaciteiten van het individu. Ook kijken we voorbij de werksituatie. Problemen in de privésfeer hebben immers vaak hun weerslag op de werkvloer. Elk begeleidingstraject wordt afgestemd op de persoonlijke situatie van de kandidaat. Zo stellen we realistische, gedragen doelen en bereiken we resultaat. In 4 stappen worden werknemer en werkgever klaargestoomd voor een duurzame en waardevolle arbeidsrelatie. Dit doen we door middel van:

MEE is als onafhankelijk cliëntondersteuner uw ‘netwerkpartner’ en werkt samen met VSO-scholen, praktijkscholen, gemeenten, UWV, andere (semi-)overheidsinstellingen, werkgevers, zorgaanbieders en jobcoachorganisaties.

Meer weten?
Neem contact op met één van onze vestigingen:

  • Alblasserwaard/Vijfheerenlanden | T 0183 69 16 00
  • Brabant-Noord | T 0416 67 55 00
  • Drechtsteden | T 078 750 89 00
  • Midden-Holland | T 0182 52 03 33
  • Zuid-Hollandse Eilanden | T 0181 33 35 07