Participatiescan

Inclusief ondernemen? Doe de Participatiescan

Is uw bedrijf toe aan inclusief ondernemen? MEE Plus Arbeid brengt in beeld waar uw mogelijkheden en kansen liggen op het gebied van participatie en sociaal ondernemerschap. In een methodisch onderbouwd advies doen wij u suggesties voor uw interne participatiebeleid.

In 4 stappen komen we met u tot een methodisch onderbouwd advies dat uw bedrijf laten groeien, in slagkracht én sociaal ondernemerschap.

Stap 1: Analyse & advies
Hoe kunt u sociaal ondernemen en met participatie resultaat behalen? Hoe participatieproof is uw bedrijf nu? Waar kunt u voordeel halen en waar liggen nog drempels? Wat zijn de financiële aspecten van de Participatiewet? In deze stap krijgt u antwoorden op deze vragen en laten we zien wat het u oplevert.

Stap 2: Training & beleving
Wie zijn (potentiële) werknemers om uw slagkracht te vergroten? Waar vind ik deze werknemers? Wat komt er bij een beperking kijken en hoe ga ik hier mee om? Hoe kan ik de talenten benutten? In deze stap krijgt u met een training meer inzicht.

Stap 3: Samen aan het werk
Hoe ga ik een arbeidsrelatie aan en wat is daarvoor nodig? We bieden u als werkgever en uw werknemer(s) begeleiding om eventuele drempels op de werkvloer of in de privésituatie weg te nemen. Zo vergroten we het effect en de continuïteit van de inzet.

Stap 4: Samen aan de slag blijven
Uw medewerker(s) zijn lekker aan de slag. Soms komen er veranderingen waarop u goed wil anticiperen. Ook dan helpt MEE Plus Arbeid u graag met een oplossing. We zorgen dat werknemer en werkgever samen lekker aan de slag blijven. Wij hanteren daarbij het waakvlamprincipe.