Toekomstcoach

Iedere jongere verdient een toekomst

De Toekomstcoach is er speciaal voor kwetsbare jongeren bij de overgang van 18- naar 18+. De Toekomstcoach heeft als doel om zoveel mogelijk kwetsbare jongeren een duurzame plek in de samenleving te geven. Waar mogelijk worden deze jongeren naar een betaalde baan begeleid.

Zo voorkomt de Toekomstcoach dat deze jongeren thuis komen te zitten, bij hulpverleners uit beeld raken en niet meer deelnemen aan de maatschappij, met vaak schulden en escalerend gedrag tot gevolg.

Waarom een Toekomstcoach?

Kwetsbare jongeren verdienen een toekomst. Maar het organiseren van een passende toekomst vraagt inzet en inzicht. De Toekomstcoach helpt jongeren hun toekomst vast te pakken en vorm te geven. De Toekomstcoach is er speciaal voor kwetsbare jongeren. Om uit- en terugval te voorkomen, om hen te begeleiden bij het vinden van werk of een woning of om steun te bieden op moeilijke of ingrijpende momenten. Een hulplijn naar volwassen worden. Dat is de

Toekomstcoach van MEE.

De Toekomstcoach van MEE

 • Is een gecertificeerde consulent
 • Is een expert in het ondersteunen van kwetsbare jongeren
 • Regelt de integrale intake en aanpak
 • Blijft op de achtergrond wanneer dat kan
 • Grijpt in wanneer dat nodig is
 • Houdt de vinger aan de pols gedurende het gehele traject
 • Maakt met de jongere en andere betrokkenen een toekomstplan op maat
 • Versterkt en co├Ârdineert samenwerking met relevante instanties
 • Zorgt voor aanvullende training
 • Voorkomt uit- en terugval
 • Heeft kennis van wetgeving en toegang tot instanties
 • Verbindt lokale betrokkenen zoals scholen, gemeenten en werkgevers