Waakvlamprincipe

Als je re-integratietraject of baan gestopt is, zonder succes, kun je ten alle tijden en direct terugvallen op de ondersteuning van MEE. Ook als je aan het werk bent (met een jobcoach) of in een re-integratietraject zit houden we vinger aan de pols en ondersteunen we je waar nodig.

Voorkomen van uitval
Door dit zogenaamde waakvlamprincipe wordt ervoor gezorgd dat knelpunten worden weggenomen en er snel iets gedaan kan worden bij veranderingen in de situatie van de werknemer of op de werkplek. De werkgever wordt ontzorgt. Ook wordt een (herhaalde) uitval voorkomen en wordt iemand bij einde dienstverband snel weer richting werk ondersteunt.