Voor werkgevers: gemotiveerd personeel duurzaam aan de slag

Goed personeel vormt het kloppend hart van iedere organisatie. Maar waar vindt u die gemotiveerde en kundige medewerkers? Mensen met een beperking willen graag aan de slag, maar hebben moeite een passende baan te vinden.

Het aannemen en begeleiden van iemand met een beperking lijkt soms complex. Dat is zonde, want een beperking hoeft zeker geen belemmering te zijn!

Waar ligt u als werkgever ’s nachts wakker van?

 • Heeft u moeite met het vinden van personeel?
 • Loopt u vast met uw medewerker (met een beperking)?
 • Is er sprake van een te hoge werkdruk- of ziekteverzuim?
 • Vindt u de wet- en regelgeving te ingewikkeld?
 • Voldoet u (nog) niet aan de Wet Banenafspraak?
 • Heeft u een SROI-verplichting?
 • Heeft u ondersteuning nodig in kader tweede spoor/ wet verbetering poortwachter?

Wij komen graag met u in gesprek en denken graag met u mee, wij gaan voor resultaat!

Participatiescan
Laat MEE Plus Arbeid in beeld brengen waar uw mogelijkheden en kansen liggen op het gebied van participatie en sociaal ondernemerschap. In een methodisch onderbouwd advies doen wij u suggesties voor uw interne participatiebeleid. Lees verder.

Integrale Arbeidscoach
Wij bieden praktische ondersteuning op de werkvloer om mensen aan het werk te krijgen en te houden: jobcoaching, maar ook in de privésituatie van de kandidaat bieden we ondersteuning op alle levensgebieden. Soms moeten we eerst aan de slag met een indicatiestelling, diagnostiek (of een arbeidsdeskundige advies. Wij hanteren altijd het waakvlamprincipe. Lees verder.

Deskundigheidsbevordering
Het trainen van werkgever en (werkbegeleider)  zorgt in de praktijk voor een beter resultaat. Door de signalen van iemand met een beperking te herkennen en te weten hoe u hiermee het beste kan omgaan, verloopt het werk soepeler. Ons opleidingsinstituut  biedt u diverse trainingen om uw bedrijf hierin te versterken. Lees verder.

Arbeidsdeskundige
De arbeidsdeskundige van MEE brengt complexe arbeidskundige vraagstukken in kaart voor werkgevers en werknemers. Wanneer iemand door ziekte of gebrek het werk niet meer kan uitvoeren. Lees verder.

Functiecreatie/ jobcarving
In een tijd waarin er krapte is op de arbeidsmarkt, de vergrijzing toeneemt en de marges soms klein zijn, is “functiecreatie” het middel bij uitstek om uw bedrijf draaiende te houden en toekomstbestendig te maken. Bespaar op uw personeelskosten. Lees verder.

Mantelzorg en werk
Eén op de vijf medewerkers heeft mantelzorgtaken. Bijna 40% van hen voelt zich zwaar tot overbelast. Om te voorkomen dat medewerkers uitvallen door zorgtaken is een goede balans tussen werk en privé belangrijk.
MEE heeft deskundige mantelzorgconsulenten, waarbij u terecht kunt voor voorlichting, advies, cursussen en emotionele ondersteuning. Lees verder.

Contact
MEE Plus is als onafhankelijk cliëntondersteuner uw ‘netwerkpartner’ en werkt samen met VSO-scholen, praktijkscholen, gemeenten, UWV, semi-overheidsinstellingen, andere werkgevers, zorgaanbieders en jobcoachorganisaties. Meer weten of een vrijblijvende afspraak? Neem contact op met één van onze vestigingen:

 • Alblasserwaard/Vijfheerenlanden | T 0183 69 16 00
 • Brabant-Noord | T 0416 67 55 00
 • Drechtsteden | T 078 750 89 00
 • Midden-Holland | T 0182 52 03 33
 • Zuid-Hollandse Eilanden | T 0181 33 35 07