Berichten Door: meeeditor

Mantelzorg; dat verdient een compliment!

Als mantelzorger maak je het leven van een ander een stukje mooier. Je levert een deel van je eigen vrije tijd in en geeft die ander praktische hulp en emotionele steun. Dat is van onschatbare waarde en verdient een compliment! Kent u of bent u een mantelzorger? Vraag dan het mantelzorgcompliment aan!  

Doe mee winter 2015 is uit!

Het winternummer van Doe mee! is het laatste nummer dat uit komt. In dit nummer vind je een interview met paralympisch kampioen Bibian Mentel, lees je meer over de training Smart met geld, vertellen drie gastredacteuren over wat meedoen voor hen betekent en vertellen Donovan en Annemarie over hun kansen op de arbeidsmarkt. Doe mee!

Een cursus volgen bij MEE Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden

Wist u dat u verschillende interessante cursussen kunt volgen via MEE? Wij bieden regelmatig cursussen op het gebied van (omgaan met) autisme, omgaan met spanningen, gebruik maken van uw netwerk, mantelzorg, loverboys, etc. Neem voor het actuele aanbod contact op met ons servicebureau in Gorinchem via 0183 – 69 16 00. Wij zoeken graag samen

Hoofdkantoor MEE Plus

Het hoofdkantoor van MEE Plus staat in Dordrecht. Hier zijn de ondersteunende diensten en staf gevestigd. Het adres is: Binnen Kalkhaven 37 3311 JC Dordrecht  

Wijkteam Wielwijk

Wijkteam Wielwijk wil meer inzetten op activiteiten voor kinderen en jongeren in de wijk en wil ervoor zorgen dat iedereen weet wat er te doen is. Talenten van jongeren worden hierbij ingezet. Het wijkteam maakt zich sterk voor meer betrokkenheid van ouders bij de opvoeding van hun kinderen en het letten op overgewicht. Ook willen

Wijkteam Oud Krispijn

Wijkcentrum de Koloriet is één van de wijkcentra in Dordrecht die zijn functie van laagdrempelige ontmoetingsplek heeft kunnen behouden. Het wijkteam heeft dit jaar als doel om van het wijkcentrum een ontmoetingsplek te maken, waar bewoners, vrijwilligers, leerlingen en professionals  samenwerken, meedoen en elkaar helpen. Ook wordt het wijkcentrum een leerwerkbedrijf, voor mensen met een