Berichten Door: meeeditor

Wijkteam Nieuw Krispijn

Wijkwerk in Nieuw-Krispijn gaat om het creëren van een positieve spiraal. Heb je het leuk en naar je zin, dan doe je eerder mee. Dan word je verdraagzamer en nieuwsgieriger naar een ander. Je neemt eerder initiatieven. Je voelt je meer verantwoordelijk. Wijkwerk in Nieuw-Krispijn gaat ook over het verminderen van angst. Angst voor de

Wijkteam Crabbehof

Wijkteam Crabbehof werkt vanuit Trefpunt De Nieuwe Stoof. Dit is één van de wijkcentra in Dordrecht die de functie van laagdrempelige ontmoetingsplek heeft. Het wijkcentrum is ook een leerwerkbedrijf; wijkbewoners met een uitkering of een belemmering kunnen hier terecht. Meedoen en zelfredzaamheid van bewoners zijn sleutelbegrippen. Het wijkteam heeft dit jaar als doel om van het

Binnenstad, Noordflank, Reeland en Staart

Binnenstad, Noordflank, Reeland en Staart vallen onder wijkteam Centrum. Dit wijkteam wil de zelfredzaamheid en participatie van bewoners die het moeilijk hebben en op eigen kracht niet verder kunnen, vergroten. Omdat het wijkteam haar werkzaamheden als goede netwerkpartner wil verrichten, zal ze, naast het werken met sociale netwerken, ook de samenwerking zoeken met de netwerkpartners