Belangrijke adressen als u een klacht heeft

Belangrijke adressen

MEE Plus Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
Spijksedijk 28 | 4207 GN Gorinchem
0183 69 16 00 | servicebureau@meeplus.nl

MEE Plus Brabant Noord
Dillehof 71 | 4907 BG Oosterhout
0416 67 55 00 | servicebureau.bn@meeplus.nl

MEE Plus Drechtsteden
Postbus 3016 | 3301 DA Dordrecht
078 750 89 00 | servicebureau@meeplus.nl

MEE Plus Midden-Holland
Tielweg 3 | 2803 PK Gouda
0182 52 03 33 | servicebureau.mh@meeplus.nl

MEE Plus Zuid-Hollandse Eilanden
Hoogwerfsingel 2 | 3202 SP Spijkenisse
0181 33 35 07 | servicebureau@meeplus.nl

Cliëntvertrouwenspersoon

Mevrouw Ank van Duinen
Postbus 8224 | 3503 RE Utrecht
06 336 872 82 | a.vanduinen@hetlsr.nl

Externe klachtencommissies

Voor de externe klachtencommissie heeft MEE Plus zich aangesloten bij twee commissies. Eén voor de provincies Noord-Brabant en Limburg. En één voor Zuid-Holland. Uw woonplaats bepaalt bij welke commissie u terecht kunt.

Klachtencommissie MEE Noord-Brabant en Limburg
Klachtenreglement externe klachtencommissie
 t.b.v. MEE West-Brabant, MEE regio Tilburg, MEE regio ’s-Hertogenbosch, MEE Noordoost Brabant, MEE Zuidoost-Brabant, MEE Noord en Midden Limburg, MEE Zuid-Limburg, MEE Brabant Noord

Uw klacht schriftelijk indienen?
Postbus 90154
5000 LG Tilburg
Telefoon: 013 594 42 76

Klachtencommissie Zuid-Holland
Meer informatie vindt u in het Reglement provinciale klachtenregeling MEE ZH organisaties
De heer G.Nibbelke, voorzitter Provinciale Klachtencommissie
Telefoon: 06 229 793 53
prov.klachtencomm.meeorg.zh@gmail.com