Blijk van Waardering voor mantelzorgers ook aan te vragen door anderen

Blijk van Waardering voor mantelzorgers is sinds dit jaar ook aan te vragen door familie, vrienden en kennissen van mantelzorgers en betrokken zorgaanbieders.

De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard waarderen ook dit jaar mantelzorgers voor hun inzet. Dit doen zij o.a. met een Blijk van Waardering, een VVV-bon ter waarde van € 75,-.

De afgelopen jaren kon deze Blijk van Waardering alleen aangevraagd worden door de zorgvrager en/of de mantelzorger zelf. Maar dit jaar kunnen ook familie, vrienden en kennissen van een mantelzorger en/of een betrokken professional de Blijk van Waardering voor hen aanvragen.

Dus kent u iemand die als mantelzorger een partner, kind, familielid of goede bekende ondersteunt en daarvoor in het zonnetje gezet mag worden? Meld hem of haar dan aan bij MEE Plus Zuid-Hollandse Eilanden (0181-333 507, servicebureau@meeplus.nl).

Voor wie kan de Blijk van Waardering aangevraagd worden?

Mantelzorgers die minimaal drie maanden lang minstens vier uur per week voor iemand zorgen  met wie hij of zij een persoonlijke relatie hebben, kunnen de Blijk van Waardering aanvragen.

Dit is een VVV-bon ter waarde van € 75,-. De zorgvrager die ondersteund wordt, moet dan wel in de Hoeksche Waard wonen. De mantelzorger mag echter ook buiten de Hoeksche Waard wonen.

Het aanvraagformulier is te downloaden via onderstaande link op te vragen via het secretariaat van MEE Zuid-Hollandse Eilanden (servicebureau@meeplus.nl, telefoonnummer (0181) 333 507).


    Aanvraagformulier Blijk van Waardering


Vragen

Voor vragen of meer informatie over de Blijk van Waardering kunt u contact opnemen met
MEE Plus Zuid-Hollandse Eilanden. Dit kan per mail naar servicebureau@meeplus.nl  of telefonisch op het nummer (0181) 33 35 07.