MEE NL kritisch op toekomstscenario Rijk voor kind- en jeugdbescherming

 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en die van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben gezamenlijk een beleidsnota laten opstellen met een toekomstscenario voor kind- en jeugdbescherming. Via internetconsultatie heeft MEE NL aandacht gevraagd voor een betere positionering van onafhankelijke cliëntondersteuning in dit scenario.

Lees meer>>  https://www.mee.nl/nieuws/in-beleid-jeugdbescherming-is-positionering-cli%C3%ABntondersteuning-gemiste-kans