Cliëntenraad komt voor u op

De cliëntenraad komt op voor mensen die worden ondersteund door MEE. Cliënten van de MEE Plus Groep kunnen bij de cliëntenraad terecht. De MEE Plus Groep bestaat uit MEE Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, MEE Brabant Noord, MEE Drechtsteden, MEE Midden-Holland en MEE Zuid-Hollandse Eilanden.

Wat doet de cliëntenraad voor u?
De cliëntenraad is er voor cliënten, hun ouders of vertegenwoordigers. Zij let er namens u op dat MEE haar werk goed doet. Dit doet zij door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directie en medewerkers van MEE. Dit gaat altijd over onderwerpen die voor alle cliënten belangrijk zijn. De cliëntenraad volgt bovendien de landelijke ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn. De raad bespreekt de ontwikkelingen, en de gevolgen hiervan voor de cliënten, met de directie van MEE.

Regionale adviesraden
Vindt u dat het werk van MEE beter of anders kan? Neem dan gerust contact op met de cliëntenraad.

Vertel wat u belangrijk vindt!
Vindt u dat het werk van MEE beter of anders kan? Neem dan gerust contact op met de cliëntenraad, via clientenraad@meeplus.nl. Uw informatie is belangrijk, zodat de cliëntenraad weet wat er speelt bij cliënten. Als het onderwerp van belang is voor meerdere cliënten, dan kan de raad deze bespreken met de directie van MEE.

Wie zitten er in de cliëntenraad?
In de cliëntenraad zitten cliënten en directe vertegenwoordigers van cliënten. De cliëntenraad heeft een bestuur. Deze bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Maak hier kennis met de leden. De cliëntenraad wordt ondersteund door een secretaresse vanuit MEE. De centrale cliëntenraad is bereikbaar op werkdagen via het bestuurssecretariaat van MEE op T 078 648 37 77.

Bent u benieuwd naar de leden van onze cliëntenraad? Hier stellen zij zich aan u voor.

Wilt u meedenken in de cliëntenraad? Er is een vacature voor Cliëntenraadslid.

Welke onderwerpen zou u op de agenda van de cliëntenraad willen zetten?
Wij horen graag uw suggesties!

Folder clientenraad

Verslagen overleggen cliëntenraad

Verslag overleg cliëntenraad 12 december 2016

Verslag overleg cliëntenraad 14 november 2016

Verslag overleg cliëntenraad 10 oktober 2016

Verslag overleg cliëntenraad 12 september 2016

Verslag overleg clientenraad 27 juni 2016

Verslag overleg clientenraad 9 mei 2016

Verslag overleg clientenraad 11 april 2016

Verslag overleg clientenraad 21 maart 2016