Diagnostisch onderzoek in de Drechtsteden

 

Wanneer je een familielid hebt of wanneer je zelf denkt dat u een verstandelijke beperking heeft en vastloopt in het dagelijks leven, kan je aangemeld worden voor een psychodiagnostisch onderzoek bij MEE Plus in de Drechtsteden. Bij dit onderzoek wordt de voorgeschiedenis van jou of jouw familielid uitgebreid uitgevraagd en wordt er gekeken naar het intelligentieniveau en naar de zelfredzaamheid. Het verslag wat van het onderzoek gemaakt wordt, kan o.a. gebruikt worden voor de onderbouwing voor een WMO-indicatie of een WLZ-indicatie. Daarnaast kan het onderzoek ook richting geven aan/inzicht geven in welke hulpverlening/welke school het best past bij jou of jouw familielid.

Ook personen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, kunnen aangemeld worden voor dit onderzoek. Er wordt dan een non-verbale test afgenomen. Voor het gesprek wat gevoerd wordt, is er een tolk nodig. Deze dient geregeld te worden door degene die de aanmelding doet. Er mag ook altijd iemand uit het netwerk mee die kan tolken; dit moet wel een volwassene zijn en uiteraard met toestemming van degene die getest wordt.

Kinderen

Ook kinderen kunnen gezien worden voor het vaststellen van een ontwikkelingsachterstand. Kinderen tot 7 jaar worden door ons als eerste opgepakt, omdat een vroegtijdige interventie helpend is in de verdere ontwikkeling.

Onderzoek naar andere beperkingen

Het onderzoek is alleen gericht op het vaststellen van een licht verstandelijke beperking/ ontwikkelingsachterstand. Wij doen geen onderzoek naar bv. ADHD of autisme, ook wanneer er al een WLZ-indicatie ligt, kan er door ons geen onderzoek gedaan worden.  Wanneer wij tijdens het onderzoek aanwijzingen zien die kunnen wijzen op een andere oorzaak (bv. ADHD/autisme), dan verwijzen wij jou of jouw familielid door naar een andere instantie.

Aanmelden

Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Hardinxveld-Giessendam en Papendrecht kunnen aangemeld worden bij Diagnostiek Drechtsteden. Inwoners van Sliedrecht kunnen aan de sociaal team- medewerkers van het bonkelaarhuis vragen of zij in aanmerking komen voor diagnostisch onderzoek van MEE. Het onderzoek vindt plaats in het MEE- gebouw aan de Johan de Wittstraat 40a, 3311 KJ in Dordrecht. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig voor het onderzoek en er zijn geen kosten verbonden aan het onderzoek.
HIER vind je het aanmeldformulier Diagnostisch Onderzoek. Wil je niet jezelf, maar een familielid of iemand anders aanmelden? Dan kan dit alleen als je deze toestemmingsverklaring invult.

Na aanmelding volgt er altijd een beoordeling van de medewerker diagnostiek alvorens jouw aanmelding in behandeling wordt genomen. Zo wordt er beoordeeld of een psychodiagnostisch onderzoek meerwaarde heeft voor jouw vragen en jouw situatie, of van diegene die jij aanmeldt.