Algemeen in Altena

Ervaart u problemen in uw thuissituatie? Deze dagelijkse problemen kunnen klein of groot zijn en ervaren worden bij het zelfstandig wonen, opvoeden, gezondheid, zorg, werk of financiën.

Voor vragen of ondersteuning kunt u contact opnemen met het Servicebureau van MEE. De ondersteuning richt zich op het versterken van de eigen kracht van mensen en het vergroten van de zelfredzaamheid.

  • Onafhankelijke cliëntondersteuning
    MEE Plus biedt onafhankelijke cliëntondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning. Dit draagt bij aan het verstreken van de zelfredzaamheid en het mee doen in de samenleving. Onafhankelijke cliëntondersteuning richt zich op het maken van een breed toekomstplan op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.
  • Ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)
    MEE Plus biedt Wlz- ondersteuning in Altena. Heeft u recht op langdurige zorg (met een Wlz-indicatie)? Kunt u ondersteuning gebruiken bij het vinden of krijgen van goede zorg? Dan kunt u kosteloos en direct terecht bij een onafhankelijk cliëntondersteuner van MEE. Meer informatie over Wlz-ondersteuning vindt u hier.
  • Integrale vroeghulp
    In Altena wordt Integrale vroeghulp geboden door een team van deskundigen van verschillende organisaties, waaronder consulenten van MEE. De MEE-consulent is uw cliëntondersteuner tijdens deze dienstverlening en via ons kunt u zich aanmelden. Het team houdt zich bezig met vragen over de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar en van te vroeg geboren kinderen. Meer informatie over de integrale vroeghulp vindt u hier.

Wilt u direct weten wat het aanbod in uw gemeente is?