Algemeen in Goeree-Overflakkee

Ervaart u problemen in uw thuissituatie? Deze dagelijkse problemen kunnen ervaren worden bij het zelfstandig wonen, opvoeden, gezondheid, zorg, werk of financiën. Voor korte vragen, informatie of advies kunt u terecht bij het Servicebureau van MEE.

Voor vragen of ondersteuning voor jongeren tot 18 jaar verwijst het Servicebureau van MEE u door naar het Team Jeugd en Gezin in de gemeente. In het Team Jeugd en Gezin werken medewerkers van verschillende organisaties, waaronder consulenten van MEE, met elkaar samen. Lees meer over het Team Jeugd en Gezin.

Vormen van cliëntondersteuning:

  • Ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)
    MEE Plus biedt Wlz- ondersteuning in Goeree- Overflakkee. Heeft u recht op langdurige zorg (met een Wlz-indicatie)? Kunt u ondersteuning gebruiken bij het vinden of krijgen van goede zorg? Dan kunt u kosteloos en direct terecht bij een onafhankelijk cliëntondersteuner van MEE via het MEE Servicebureau. Meer informatie over Wlz-ondersteuning vindt u hier.
  • Integrale vroeghulp
    In Goeree- Overflakkee wordt Integrale vroeghulp geboden door een team van deskundigen van verschillende organisaties, waaronder consulenten van MEE. De MEE-consulent is uw cliëntondersteuner tijdens deze dienstverlening en via ons kunt u zich aanmelden. Het team houdt zich bezig met vragen over de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar en van te vroeg geboren kinderen. Meer informatie over de integrale vroeghulp vindt u hier.
  • Mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning
    De gemeente ondersteunt mantelzorgers en vrijwilligers in Goeree-Overflakkee zodat zij de zorg beter en langer vol kunnen houden. Op de website van de gemeente vindt u de diensten die in de Goeree- Overflakkee worden geboden. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente Goeree-Overflakkee, via T 14 0187.

Wilt u direct weten wat het aanbod in uw gemeente is?