Algemeen in Krimpenerwaard

Ervaart u problemen in uw thuissituatie? Deze dagelijkse problemen kunnen klein of groot zijn en ervaren worden bij het zelfstandig wonen, opvoeden, gezondheid, zorg, werk of financiën.

Voor vragen of ondersteuning kunt u contact opnemen met het Servicebureau van MEE. De ondersteuning richt zich op het versterken van de eigen kracht van mensen en het vergroten van de zelfredzaamheid.

Vormen van cliëntondersteuning:

  • Ondersteuning in de vorm van een indicatie
    Is er ondersteuning nodig in de vorm van een indicatie? Dan kunt u contact opnemen met het loket Samenleving en Zorg van de gemeente Krimpenerwaard.
  • Ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)
    MEE Plus biedt Wlz- ondersteuning in Krimpenerwaard. Heeft u recht op langdurige zorg (met een Wlz-indicatie)? Kunt u ondersteuning gebruiken bij het vinden of krijgen van goede zorg? Dan kunt u kosteloos en direct terecht bij een onafhankelijk cliëntondersteuner van MEE via het MEE Servicebureau. Meer informatie over Wlz-ondersteuning vindt u hier.
  • Integrale vroeghulp
    In Krimpenerwaard wordt Integrale vroeghulp geboden door een team van deskundigen van verschillende organisaties, waaronder consulenten van MEE. De MEE-consulent is uw cliëntondersteuner tijdens deze dienstverlening en via ons kunt u zich aanmelden. Het team houdt zich bezig met vragen over de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar en van te vroeg geboren kinderen. Meer informatie over de integrale vroeghulp vindt u hier.

Wilt u direct weten wat het aanbod in uw gemeente is?