Algemeen in Nissewaard

Ervaart u problemen in uw thuissituatie? Deze dagelijkse problemen kunnen ervaren worden bij het zelfstandig wonen, opvoeden, gezondheid, zorg, werk of financiën.

Voor vragen of ondersteuning kunt u terecht bij Thuis in de wijk in Nissewaard. Hier werken medewerkers van verschillende organisaties, waaronder consulenten van MEE, met elkaar samen. De ondersteuning richt zich op het versterken van de eigen kracht van mensen en het vergroten van de zelfredzaamheid. Lees meer over Thuis in de wijk.

Vormen van cliëntondersteuning:

  • Ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)
    MEE Plus biedt Wlz- ondersteuning in Nissewaard. Heeft u recht op langdurige zorg (met een Wlz-indicatie)? Kunt u ondersteuning gebruiken bij het vinden of krijgen van goede zorg? Dan kunt u kosteloos en direct terecht bij een onafhankelijk cliëntondersteuner van MEE via het MEE Servicebureau. Meer informatie over Wlz-ondersteuning vindt u hier.
  • Integrale vroeghulp
    In Nissewaard wordt Integrale vroeghulp geboden door een team van deskundigen van verschillende organisaties, waaronder consulenten van MEE. De MEE-consulent is uw cliëntondersteuner tijdens deze dienstverlening en via ons kunt u zich aanmelden. Het team houdt zich bezig met vragen over de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar en van te vroeg geboren kinderen. Meer informatie over de integrale vroeghulp vindt u hier.
  • Mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning
    MEE Mantelzorg ondersteunt mantelzorgers en vrijwilligers in Nissewaard zodat zij de zorg beter en langer vol kunnen houden. Bekijk welke diensten in Nissewaard worden aangeboden. Heeft u vragen? Stuur dan een mailtje naar mantelzorg@meeplus.nl of bel T 078 206 32 02.

Wilt u direct weten wat het aanbod in uw gemeente is?