Algemeen in Zwijndrecht

Ervaart u problemen in uw thuissituatie? Deze dagelijkse problemen kunnen klein of groot zijn en ervaren worden bij het zelfstandig wonen, opvoeden, gezondheid, zorg, werk of financiën.

Voor vragen of ondersteuning kunt u terecht bij Vivera in Zwijndrecht. Bij Vivera werken medewerkers van verschillende organisaties, waaronder consulenten van MEE, met elkaar samen. De ondersteuning richt zich op het versterken van de eigen kracht van mensen en het vergroten van de zelfredzaamheid. Voor meer informatie over Vivera kijkt u op www.viverazwijndrecht.nl.

Vormen van cliëntondersteuning:

  • Ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)
    MEE Plus biedt Wlz- ondersteuning in Zwijndrecht. Heeft u recht op langdurige zorg (met een Wlz-indicatie)? Kunt u ondersteuning gebruiken bij het vinden of krijgen van goede zorg? Dan kunt u kosteloos en direct terecht bij een onafhankelijk cliëntondersteuner van MEE via het MEE Servicebureau. Meer informatie over Wlz-ondersteuning vindt u hier.
  • Integrale vroeghulp
    In Zwijndrecht wordt Integrale vroeghulp geboden door een team van deskundigen van verschillende organisaties, waaronder consulenten van MEE. De MEE-consulent is uw cliëntondersteuner tijdens deze dienstverlening en via ons kunt u zich aanmelden. Het team houdt zich bezig met vragen over de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar en van te vroeg geboren kinderen. Meer informatie over de integrale vroeghulp vindt u hier.
  • Mantelzorgondersteuning
    In Zwijndrecht werkt MEE Mantelzorg samen met Vivera. Mantelzorgers kunnen bij de consulenten van de Vivera Wijkteams terecht met vragen omtrent mantelzorg. Bij complexe vraagstukken en situaties kunnen zij een beroep doen op MEE Mantelzorg.

Wilt u direct weten wat het aanbod in uw gemeente is?