Cliëntondersteuning

Het is niet altijd makkelijk om uw weg te vinden in de mogelijkheden, wetten en regels op het gebied van zorg en ondersteuning. Loopt u tegen problemen aan? Over de ontwikkeling van uw kind, wonen, opvoeding en ontwikkeling, school, werk, of wet- en regelgeving?

Dan kunt u terecht bij een onafhankelijk cliëntondersteuner van MEE. Samen met u en de mensen om u heen zoeken we naar oplossingen, zodat u met vertrouwen weer verder kunt.

MEE denkt met u mee

MEE geeft gratis informatie, advies en algemene ondersteuning aan mensen met en zonder een beperking en hun omgeving. We doen dit op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, zorg, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. We ondersteunen u bij het helder krijgen van de vragen en het zoeken naar oplossingen voor nu en in de toekomst. Met de mensen die belangrijk voor u zijn, wordt vervolgens een plan gemaakt. U houdt zelf de regie over uw leven.

De cliëntondersteuning van MEE kan per gemeente verschillen

De cliëntondersteuning van MEE valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van die wet. Omdat iedere gemeente zelf bepaalt hoe de cliëntondersteuning geregeld wordt, kan dit per gemeente verschillen.
Zo kan het zijn dat MEE in een gemeente ondersteuning biedt aan inwoners van 0 – 100, maar in een andere gemeente specifiek clientondersteuning biedt aan volwassenen (18+).  Ook kan de MEE in uw gemeente samenwerken met bijvoorbeeld sociale wijkteams.
Hoe de cliëntondersteuning van MEE in uw gemeente geregeld is, kan dus per gemeente verschillen. Het uitgangspunt van de clientondersteuning is in elke gemeente gelijk:  MEE gaat uit van uw belang en de cliëntondersteuning van MEE blijft onafhankelijk.

MEE is er voor u!

Heeft u vragen over de cliëntondersteuning van MEE in uw gemeente? U kunt altijd contact opnemen met het Servicebureau van MEE.

Samen maken we een plan en betrekken het netwerk erbij. U houdt de regie.

Wilt u direct weten wat het aanbod in uw gemeente is?