Down-team Midden-Holland

Heeft u een kind met het Syndroom van Down en woont u in de regio Midden-Holland?  Het Down-Team Midden-Holland is er voor al uw vragen over de gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van uw kind.

Het team volgt de gezondheid en ontwikkeling van uw kind en ondersteunt u bij de zorg en opvoeding en geeft voorlichting. Ook behandelaars en organisaties kunnen hun vragen stellen aan het Down-Team.

Wat doen we voor u en uw kind?
De ondersteuning van het Down-Team is er op gericht om:
• De opvoeding van uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen.
• De ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind optimaal te benutten.
• Onnodige achterstanden te voorkomen, o.a. door het hanteren van een medische checklist.
• Samenwerking tussen de behandelaars van uw kind te stimuleren.
• U vroegtijdige ondersteuning te bieden.
Het Down-Team bestaat uit: een kinderarts, kinderrevalidatiearts, logopedist, KNO-arts, oogarts, kinderfysiotherapeut, orthopedagoog en een consulent van MEE.

Hoe kunt u uw kind aanmelden?
Wilt u begeleiding van het Down-Team? U kunt dit bespreken met uw kinder- of huisarts. Hij/zij meldt uw gezin dan aan bij de coördinator van het Down-Team Midden-Holland. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de coördinator via het Servicebureau van MEE. Uw kind kan al kort na de geboorte worden aangemeld, zodat de ondersteuning in een zo vroeg mogelijk stadium start.

‘Zo zwart als ik het bij de geboorte allemaal zag, zo mooi is het nu allemaal'

Wilt u direct weten wat het aanbod in uw gemeente is?