Kortdurende opvoedingsondersteuning

Bent u ouder of verzorger van een kind met een beperking, chronische aandoening of autisme? En heeft u vragen over de opvoeding van uw kind? MEE is er voor u.

Een kind met een beperking of chronische aandoening vraagt van ouders en gezinsleden veel zorg en aandacht. Soms hebben ouders specifieke vragen of problemen op het gebied van opvoeding en ontwikkeling. Een consulent opvoedingsondersteuning van MEE kan ouders ondersteunen door samen op zoek te gaan naar antwoorden en/of oplossingen.

Wat is kortdurende opvoedingsondersteuning?
Een consulent opvoedingsondersteuning van MEE komt bij u thuis. De opvoedingsondersteuning is gericht op de ouder(s). U krijgt praktische adviezen en vaardigheden, zodat u snel zelf weer grip op de
situatie krijgt.

Voorbeelden van vragen van ouders zijn:

  • Hoe ga ik om met het gedrag van mijn kind?
  • Hoe ga ik om met leeftijdsgebonden problemen? Bijvoorbeeld als een kind niet wil slapen, moeilijk gedrag van een puber of seksualiteit.
  • Hoe moet ik de rapporten van instanties lezen? De consulent kan bijvoorbeeld samen met u bekijken hoe u de adviezen uit de rapporten om kunt zetten naar de dagelijkse omgang met uw kind.
  • Hoe kan ik het contact met mijn kind of tussen mijn kinderen onderling verbeteren?

De ondersteuning van MEE is gratis en u heeft geen verwijzing nodig.

'Ik kan beter omgaan met het gedrag van mijn dochter, waardoor de sfeer in ons gezin enorm verbeterd is.'

Wilt u direct weten wat het aanbod in uw gemeente is?