Mediation

MEE Brabant Noord biedt mediation. Mediation helpt een oplossing te vinden als u een meningsverschil heeft: bijvoorbeeld met een gemeente, een woningbouwvereniging of met een ander persoon.

Een mediator praat met u en met de andere partij. De mediator is neutraal, de mediator kiest dus geen partij. Hij begeleidt de communicatie en onderhandelingen om tot de beste oplossing te komen, die voor beide partijen goed is.

Waarom mediation?

Mediation wordt ingezet om juridische conflicten te voorkomen. Doordat mensen en organisaties eerst in gesprek gaan met elkaar, hoeven ze niet naar de rechtbank. Vaak verbetert mediation de relatie tussen de partijen ook; iedereen gaat gezamenlijk op zoek naar een goede oplossing. Als dit ook lukt geeft dat extra voldoening.

Wanneer kunt u mediation inschakelen?

Mediation is een alternatief voor juridische procedures, om bijvoorbeeld een oplossing te vinden voor een ruzie of meningsverschil.
Mediation kan ook gebruikt worden om de relatie tussen partijen te verbeteren. In dat geval wordt bijvoorbeeld besproken hoe de betrokkenen met elkaar omgaan, wat het effect daarvan is en welke waarden en normen daarbij een rol spelen. Informeer bij het Servicebureau van MEE of mediation ook in uw gemeente en in uw situatie toegepast kan worden.

Mediation in jeugd- en sociale teams

Ook in jeugd- en sociale teams kan mediation gebruikt worden. Bijvoorbeeld als ouders in scheiding liggen en niet meer spreken met elkaar, maar er wel een plan voor de kinderen gemaakt moet worden. De communicatie tussen ouders kan met behulp van mediation weer op gang geholpen worden.

Mediation verbetert de communicatie tussen mensen en zorgt voor een verbeterde relatie tussen de partijen.

Voorwaarden

Er gelden een aantal voorwaarden om mediation succesvol te laten zijn:
• Vrijwilligheid: partijen moeten vrijwillig meedoen aan een mediationtraject.
• Commitment: partijen moeten tot een oplossing willen komen en hier samen naartoe werken.
• Geheimhouding: alles wat besproken wordt, blijft binnenskamers.
• Vertrouwelijkheid: partijen moeten zich vrij voelen om tijdens de mediation te bespreken waar het volgens hen echt om gaat.
• Onpartijdigheid: de mediator moet volledig onafhankelijk aan een traject kunnen beginnen.

Contract

Aan het begin van een mediationtraject wordt een overeenkomst getekend door alle partijen en de mediator. Hierin staan ook de vijf voorwaarden die hierboven genoemd worden.

Wat kost mediation?

Mediation van MEE is gratis.

Wilt u meer informatie?

Neem voor meer informatie over mediation contact op met het Servicebureau van MEE Brabant Noord, T 0416 67 55 00 of e-mail servicebureau@meebn.nl

Wilt u direct weten wat het aanbod in uw gemeente is?