Onafhankelijke cliënt ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

Als u blijvend een intensieve zorgbehoefte heeft, kunt u aanspraak maken op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Iedereen met een indicatie voor langdurige zorg kan (net als hun vertegenwoordiger of mantelzorger) gebruikmaken van onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden.

Wat is cliëntondersteuning?

Onafhankelijke cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling. Deze ondersteuning is erop gericht dat u (binnen de wettelijke mogelijkheden) de zorg krijgt die aansluit op uw persoonlijke voorkeuren en situatie.

Rol van de cliëntondersteuner

De cliëntondersteuner van MEE helpt u bij het maken van keuzes en het oplossen van problemen bij uw zorgvraag. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers, vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt.

Wat kan de cliëntondersteuner voor u betekenen?

Informatie en advies

De cliëntondersteuner kan u informeren en adviseren over onder meer diverse zorgvormen, het zorgaanbod in de regio, uw rechten als cliënt en eventuele wachtlijsten.

De keuze voor de gewenste zorgvorm en/of zorgaanbieder

De cliëntondersteuner helpt u bij het vinden van een passende zorgaanbieder. Het maakt niet uit of het daarbij gaat om verblijf in een instelling of om zorg thuis.

De invulling van de zorg

U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. In een persoonlijk plan legt u de manier vast waarop u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is. Denk daarbij aan een verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket voor zorg thuis of een persoonsgebonden budget (pgb).

Het zorg- of ondersteuningsplan

De cliëntondersteuner kan u helpen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg- of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die u maakt met uw zorgaanbieder. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de cliëntondersteuner u tijdens de bespreking met de zorgaanbieder bijstaat.

Bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder

De cliëntondersteuner kan u ook helpen wanneer u een andere invulling van uw zorgvraag wenst en u er met de zorgaanbieder niet uitkomt.

Klachten, geschillen, bezwaar en beroep

De cliëntondersteuner informeert u over de procedures van klachten, geschillen, bezwaar en beroepsprocedures, de positie die u heeft, de mogelijkheden en daarbij door u te maken afwegingen.

Het aanvragen van een herindicatie

De cliëntondersteuner informeert u over de procedure, de mogelijkheden en risico’s van een herindicatie. De cliëntondersteuner bereidt met u het indicatiegesprek voor en is zo nodig aanwezig bij het gesprek.

Wilt u gebruikmaken van een cliëntondersteuner van MEE?

Neem dan contact op met de MEE in uw buurt, zie hiervoor onderstaande contactgegevens.

Onafhankelijk en kosteloos

Cliëntondersteuners van MEE werken onafhankelijk van de indicatiesteller, zorginkopers en zorgaanbieders. De cliëntondersteuner werkt altijd in uw belang. Als u een Wlz-indicatie heeft, mag u altijd gratis een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE inschakelen om u bij te staan.

Wilt u direct weten wat het aanbod in uw gemeente is?