Onafhankelijke cliëntondersteuning jeugd

Een cliëntondersteuner helpt en denkt mee over de oplossing voor je hulpvraag. Het is belangrijk dat die oplossing past bij jouw situatie.

Soms zijn er zoveel mogelijkheden dat je niet meer overziet wat voor jouw situatie het beste is. Bijvoorbeeld als je meerdere vormen van hulp tegelijk nodig hebt. Een cliëntondersteuner kent de mogelijkheden, weet de weg, en is in staat het overzicht te behouden. Een goede afstemming tussen jou en je netwerk is van belang. Ook daarin kan de cliëntondersteuner je helpen. Sinds 1 augustus biedt MEE Plus onafhankelijke cliëntondersteuning, specifiek op het gebied van jeugd, voor zowel jongeren als hun ouders.

Voor wie is deze dienst?
Jongeren t/m 21 jaar en hun ouders hebben recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Dat is geregeld in de Wmo. Deze dienst is kosteloos en zonder doorverwijzing te gebruiken.

Jouw belang staat voorop!
Onafhankelijke cliëntondersteuning wil zeggen dat jouw belang voorop staat. De cliëntondersteuner heeft zelf geen belang in de route of het aanbod dat je gebruikt. De cliëntondersteuner en jij ontmoeten elkaar op een plaats die handig is en past bij wat je moet doen. Dat is meestal thuis, maar kan ook op kantoor bij MEE Plus of bijvoorbeeld op school. Je bepaalt dat samen. Ook kan er contact zijn per e-mail, telefoon en/of WhatsApp. De cliëntondersteuner is flexibel in plaats en tijd, waarbij we streven naar contacten overdag.

Voorbeelden van vraagstukken

  • “Waar haal ik de juiste hulp vandaan? En hoe regel ik dat?”
  • “Ik heb gedoe thuis. Met wie kan ik praten?”
  • “Het gaat niet goed met mijn dochter, maar ik weet niet welke hulp ze nodig heeft. “
  • “Ik heb zoveel hulpverleners en regelingen dat ik het overzicht mis.”
  • “Hoe kan ik in beroep gaan tegen de afgegeven beschikking?”
  • “Ik wil eigenlijk helemaal geen hulp, maar ik heb het wel nodig, zeggen ze. Hoe kan ik het volhouden?”
  • “We willen graag een andere zorgaanbieder voor ons kind. Hoe regelen we dit?”
  • “Ons zoon/dochter, die een beperking heeft, is 17 jaar. We willen graag een plan voor de toekomst maken.”
  • “Ik kom er niet uit met mijn indicatiesteller.”

Contact en aanmelden
Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met MEE Plus via T 078 750 89 00 (vraag naar de cliëntondersteuning jeugd) en/of oco.jeugddordrecht@meeplus.nl.

Wilt u direct weten wat het aanbod in uw gemeente is?