Diensten

We hebben contact met veel verschillende organisaties in de gemeenten in ons werkgebied. Zo vormen we een vraagbaak voor cliënten, professionals en opdrachtgevers. We hebben diverse diensten in ons aanbod

Vrijwilligershuis Drechtsteden

Het Vrijwilligershuis Drechtsteden is er voor alle vrijwilligers in de Drechtsteden en voor alle organisaties die gebruik maken van de diensten van vrijwilligers. De vacaturebank van het Vrijwilligershuis bemiddelt tussen vrijwilligers en organisaties. Op de website zijn gemiddeld 500 vacatures te vinden. Vrijwilligers kunnen via de site reageren op vacatures of langsgaan bij een van de spreekuren meer…

Vrijwilligersondersteuning

Bent u op zoek naar iemand die u gezelschap houdt? Of zoekt u iemand die bij uw vrouw blijft, zodat u even een boodschap kunt doen? Of wil je gezellig naar de stad met iemand? meer…

Welzijnsbezoeken

Het welzijnsbezoek aan ouderen met de leeftijd van 75, 80 en 85 jaar is een opdracht van de gemeente Dordrecht en wordt uitgevoerd door stagiaires en vrijwilligers van MEE Drechtsteden.Het doel is de regieversterking van zelfstandig wonende senioren, op verschillende levensgebieden zoals wonen, gezondheid en zorg, sociaal netwerk, activiteiten/dagindeling, mobiliteit en levensonderhoud. meer…

Werkwinkel

Werk vinden is niet altijd makkelijk. Zeker niet als u al lange tijd geen baan meer heeft, of als u een beperking heeft. Maar u hoeft het niet alleen te doen. meer…

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt de zorg voor mensen die langdurige zorg nodig hebben, thuis of in een instelling. MEE Plus biedt u die ondersteuning meer…

Wijkteams Dordrecht

In Dordrecht werken medewerkers van MEE Drechtsteden in wijkteams en nauw samen met de bewoners, vrijwilligersorganisaties, gemeente en andere organisaties in de wijk. meer…

Woonwinkel

Op de website www.meewoonwinkel.nl kunt u zoeken naar een woning die bij u, bij uw beperking en bij uw wensen past. meer…