Diensten

We hebben contact met veel verschillende organisaties in de gemeenten in ons werkgebied. Zo vormen we een vraagbaak voor cliënten, professionals en opdrachtgevers. We hebben diverse diensten in ons aanbod

Mentorschap, bewindvoering curatele

Als u niet (meer) goed in staat bent om zelf uw financiële of persoonlijke zaken te regelen, dan mag iemand anders dat voor u doen. Er zijn hiervoor verschillende mogelijkheden. U kunt zich in gesprekken en beslissingen laten ondersteunen door uw partner, kind of ander familielid. Ook kan die persoon gemachtigd worden om voor u meer…

Onafhankelijke cliënt ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

Als u blijvend een intensieve zorgbehoefte heeft, kunt u aanspraak maken op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Iedereen met een indicatie voor langdurige zorg kan (net als hun vertegenwoordiger of mantelzorger) gebruikmaken van onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Wat is cliëntondersteuning? Onafhankelijke cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies, meer…

Ouderenadvies

In Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht ondersteunen de ouderenadviseurs van MEE Drechtsteden 55-plussers en mensen met een sociale, psychische of lichamelijke beperking die nog zelfstandig wonen en tijdelijk hulp nodig hebben. De adviseurs helpen hen bij vragen over welzijn, wonen, zorg en financiën. meer…

Persoongebonden budget (pgb) met uw Wlz-indicatie

Op deze pagina leest u per stap wat u precies moet doen voor het aanvragen en regelen van een persoonsgebonden budget. Voor u begint, bepaalt u eerst of het pgb iets voor u is. 11 stappen voor het aanvragen van een pgb Voor het aanvragen van een pgb, doorloopt u onderstaande stappen Stap 1 Zoek uw zorgkantoor Stap 2 Verzamel informatie Stap 3 Stel meer…

Persoonlijk plan en zorgplan Wet langdurige zorg (Wlz)

In het persoonlijk plan beschrijft u uitgebreid hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is. Het persoonlijk plan kan u helpen bij het maken van keuzes over uw zorg en bij het overleg met zorgkantoor en zorgaanbieder.In het zorgplan leggen u en uw zorgaanbieder de afspraken over de meer…