Diensten

We hebben contact met veel verschillende organisaties in de gemeenten in ons werkgebied. Zo vormen we een vraagbaak voor cliënten, professionals en opdrachtgevers. We hebben diverse diensten in ons aanbod

MEE Plus helpt u met de Wet langdurige zorg (Wlz)

Als u recht heeft op langdurige zorg (met een Wlz-indicatie) kan het soms prettig zijn om ondersteuning te krijgen bij het vinden of krijgen van goede zorg. Voor welke vragen kunt u terecht bij MEE? U kunt kosteloos en direct bij ons terecht voor een onafhankelijke cliën ondersteuner. U kunt MEE inschakelen als u vragen meer…

Mentorschap, bewindvoering curatele

Als u niet (meer) goed in staat bent om zelf uw financiële of persoonlijke zaken te regelen, dan mag iemand anders dat voor u doen. Er zijn hiervoor verschillende mogelijkheden. U kunt zich in gesprekken en beslissingen laten ondersteunen door uw partner, kind of ander familielid. Ook kan die persoon gemachtigd worden om voor u meer…

Onafhankelijke cliënt ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

Als u blijvend een intensieve zorgbehoefte heeft, kunt u aanspraak maken op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Iedereen met een indicatie voor langdurige zorg kan (net als hun vertegenwoordiger of mantelzorger) gebruikmaken van onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Wat is cliëntondersteuning? Onafhankelijke cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies, meer…

Ouderenadvies

In Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht ondersteunen de ouderenadviseurs van MEE Drechtsteden 55-plussers en mensen met een sociale, psychische of lichamelijke beperking die nog zelfstandig wonen en tijdelijk hulp nodig hebben. De adviseurs helpen hen bij vragen over welzijn, wonen, zorg en financiën. meer…

Persoongebonden budget (pgb) met uw Wlz-indicatie

Op deze pagina leest u per stap wat u precies moet doen voor het aanvragen en regelen van een persoonsgebonden budget. Voor u begint, bepaalt u eerst of het pgb iets voor u is. 11 stappen voor het aanvragen van een pgb Voor het aanvragen van een pgb, doorloopt u onderstaande stappen Stap 1 Zoek uw zorgkantoor Stap 2 Verzamel informatie Stap 3 Stel meer…