Persoongebonden budget (pgb) met uw Wlz-indicatie

Op deze pagina leest u per stap wat u precies moet doen voor het aanvragen en regelen van een persoonsgebonden budget.

Voor u begint, bepaalt u eerst of het pgb iets voor u is.

11 stappen voor het aanvragen van een pgb

Voor het aanvragen van een pgb, doorloopt u onderstaande stappen

 • Stap 1 Zoek uw zorgkantoor
 • Stap 2 Verzamel informatie
 • Stap 3 Stel uw vragen
 • Stap 4 Verzamel alle formulieren
 • Stap 5 Zet alvast wat zaken op een rijtje
 • Stap 6 Regel een gewaarborgde hulp
 • Stap 7 Mail of post de formulieren
 • Stap 8 Wacht op de beschikking
 • Stap 9 Zoek zorgverleners
 • Stap 10 Regel de zorgbeschrijving en zorgovereenkomst
 • Stap 11 Dien uw declaraties in

Hieronder leest u per stap precies wat u moet doen voor het aanvragen en regelen ven een pgb.

Stap 1: zoek uw zorgkantoor

Er zijn 31 zorgkantoren in Nederland, die allemaal een eigen regio hebben. Wilt u weten bij welk kantoor u terecht kunt?

Vul dan op de website van Zorgverzekeraars Nederland uw postcode in.

Stap 2: Verzamel informatie

Het is handig om op internet informatie te verzamelen over het pgb. Die vindt u op de website van Per Saldo, de vereniging van mensen met een pgb. Maar ook op de site van het zorgkantoor in uw regio.

Of tik ‘pgb’ in op www.google.nl.

Stap 3: Stel uw vragen

Heeft u na het lezen van alle informatie toch nog vragen over het pgb met uw Wlz-indicatie? Dan kunt u altijd terecht bij uw zorgkantoor of de belangenvereniging van mensen met een pgb: Per Saldo.

Stap 4: Verzamel alle formulieren

Via de website van uw zorgkantoor kunt u alle formulieren downloaden die u nodig heeft. U kunt ze ook telefonisch aanvragen. Het gaat hierbij om de volgende formulieren:

 • aanvraagformulier pgb;
 • budgetplan;
 • zorgbeschrijving;
 • zorgovereenkomsten;
 • omzettingsformulier ZIN naar pgb (wanneer uw indicatie op dit moment in zorg-in-natura’ (ZIN) geleverd wordt).

Stap 5: Zet alvast wat zaken op een rijtje

 • Welke onderdelen van de zorg wilt u in het pgb hebben?
 • Welke zorgverleners gaat u inzetten? Voor hoeveel uur? En wat is hun uurtarief?
 • Aan welke eisen moet een zorgverlener voldoen?

Stap 6: Regel een gewaarborgde hulp

Het kan zijn dat u verplicht bent om een gewaarborgde hulp te zoeken. Dat is iemand uit uw omgeving, die u helpt bij het regelen van het pgb en het nakomen van alle afspraken. Vul daarvoor het formulier ‘gewaarborgde hulp’ in. Dat vindt u op de website van het zorgkantoor.

Stap 7: Mail of post de formulieren

Vul alle formulieren van stap 4 en stap 6 in. Als u lid bent van Per Saldo, kunt u daar de ingevulde formulieren laten controleren. Verstuur de formulieren naar uw zorgkantoor. Dat kan per mail of per post.

Vraagt u voor het eerste een pgb aan? Dan nodigt het zorgkantoor u uit voor een ‘bewust-keuze-gesprek’: een persoonlijk gesprek over uw situatie en de zorg die u wenst.  Lees hier hoe u dat gesprek kunt voorbereiden.  

Stap 8: Wacht op beschikking

Binnen zes weken hoort u of u een pgb kunt krijgen. Dat besluit heet de toekenningsbeschikking. Uw zorgkantoor berekent de hoogte van het budget. Dat gebeurt met de tarieventabel. Meer hierover leest u op de website van uw zorgkantoor.

Stap 9: Zoek een zorgverlener

Dit kan familielid of kennis zijn, een zelfstandige professionele hulpverlener (zzp’er) of een zorgaanbieder. Deze laatste kunt u zoeken via www.persaldohulpgids.nl

Stap 10: Regel de zorgbeschrijving en zorgovereenkomst

U moet voor iedere zorgverlener een zorgbeschrijving opstellen en een zorgovereenkomst afsluiten.

 • In de zorgbeschrijving beschrijft u welke zorg u nodig hebt en welke zorg de zorgverlener verleent. U moet deze allebei ondertekenen. Om het u gemakkelijker te maken, krijgt u van het zorgkantoor een voorbeeld van een zorgbeschrijving.
 • In de zorgovereenkomst staat welke zorg u ontvangt en wat u daarvoor betaalt. De zorgovereenkomst moet naar het zorgkantoor gestuurd worden. Die controleert de zorgovereenkomst en neemt contact op als er iets niet klopt.Het zorgkantoor stuurt de overeenkomst naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Deze controleert of de goede zorgovereenkomst is gebruikt en of deze getekend is. Verder kijkt de SVB of de naam en adresgegevens kloppen, hoeveel de zorgverlener per uur betaald krijgt en of u van de juiste wet gebruikmaakt (de Wlz of een andere wet).Op de website van de SVB vindt u voorbeelden van zorgovereenkomsten. 

Stap 11: Dien uw declaraties in

De rekeningen van uw zorgverleners dient u in bij de SVB, die ervoor zorgt dat ze betaald worden. U krijgt van het SVB een eigen inlogcode om uw administratie bij te houden. Lees op de website van de SVB hoe u dat doet.

Wilt u direct weten wat het aanbod in uw gemeente is?