Voorbereiding Persoonlijk plan en zorgplan Wet langdurige zorg (Wlz)

Het persoonlijk plan beschrijft hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is.

Het persoonlijk plan kan u helpen bij het maken van keuzes over uw zorg en bij het overleg met zorgkantoor en zorgaanbieder.In het zorgplan leggen u
en uw zorgaanbieder de afspraken over de te leveren zorg vast.

In de langdurige zorg zijn het persoonlijk plan en het zorgplan bedoeld om u als cliënt meer zeggenschap over uw leven te geven. Het persoonlijk plan maakt u zelf en gaat over alle zaken die u belangrijk vindt in uw leven en dus niet alleen over de zorg. Het zorgplan maakt u samen met de zorgaanbieder en gaat vooral over de door die zorgaanbieder te leveren zorg.

Persoonlijk plan

Als Wlz-cliënt stelt u zelf een persoonlijk plan op. Daar kunt u hulp bij krijgen van mensen uit uw omgeving of van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Het plan beschrijft hoe u uw leven wilt inrichten. Alle aspecten uit uw leven komen aan bod:

 • wat u belangrijk vindt voor uw levenswijze, contacten, activiteiten, omgeving en gezondheid;
 • de zorg en ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz);
 • andere vormen van zorg en ondersteuning die inzet van zorgaanbieders en andere instanties vragen.

   Zorgplan

   Het zorgplan maakt u in overleg met de zorgaanbieder. In het zorgplan staat:

  • voor hoe lang en hoe u zorg krijgt, en welke doelen u en de zorgaanbieder willen bereiken;
  • welke zorgverleners bij uw zorg betrokken zijn en hoe zij zaken met elkaar afstemmen.

  Hulpmiddelen

  Hulp nodig bij het opstellen van een persoonlijk plan of zorgplan?
  Hieronder enkele tips voor hulpmiddelen en informatie die het u makkelijker
  kunnen maken.

  Persoonlijk plan

  Het formulier ‘Voorbereiding Persoonlijk plan – Zorgplan’ kunt u invullen ter voorbereiding van een gesprek over uw persoonlijk plan of over uw zorgplan.

  Ondersteuningsplan

  Op de site www.mijnondersteuningsplan.nl staat in begrijpelijke taal informatie over het ondersteuningsplan. Door vragen te beantwoorden kunt u hier uw eigen ondersteuningsplan (of persoonlijk plan) maken.

  Clientenraden: leefplan

  LOC Zeggenschap in Zorg (landelijke organisatie van clientenraden) heeft brochures met uitleg en hulpmiddelen ontwikkeld voor het opstellen van leefplannen.
  Deze kunt u downloaden via de site van het LOC:
  www.loc.nl – publicaties – Verpleging & Verzorging – Uw eigen leefplan.

  Checklist gesprek Wlz

  U heeft een uitnodiging gekregen voor een gesprek, bijvoorbeeld met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), het zorgkantoor of een zorginstelling. Deze drie handige checklists vult u in vóór, tijdens en na het gesprek. Ze helpen u om het gesprek te voeren en om te bepalen of het gesprek voor u goed is verlopen.

  Checklist zorgplan

  In het zorgplan staat welke zorg u krijgt en welke afspraken daarover zijn gemaakt met u. Wij hebben een checklist zorgplan voor u ontwikkeld die u helpt bij het opstellen, het evalueren of doorspreken en het bijstellen van uw zorgplan. Zo heeft u altijd invloed op de zorg die u krijgt en de manier waarop u die zorgt krijgt.

Wilt u direct weten wat het aanbod in uw gemeente is?