Wijkteams Dordrecht

In Dordrecht werken medewerkers van MEE Drechtsteden in wijkteams en nauw samen met de bewoners, vrijwilligersorganisaties, gemeente en andere organisaties in de wijk. Zij pakken vragen op van bewoners, die problemen ervaren in het meedoen in de buurt of aan de samenleving.

De wijkteams werken veelal vanuit de verschillende wijkcentra:

Binnenstad en Noordflank, Reeland, Staart (Centrum)

Crabbehof

Dubbeldam, Sterrenburg, Stadspolders (Oost)

Nieuw Krispijn

Oud Krispijn

Wielwijk

Wilt u direct weten wat het aanbod in uw gemeente is?