Indicatiestelling Wet langdurige zorg (Wlz)

Langdurige zorg is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, is een beoordeling nodig van de zorg die u nodig heeft. Dit doet het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Langdurige zorg is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kijkt of u:

  • blijvend zorg nodig heeft;
  • de hele dag zorg dichtbij of iemand in de buurt nodig heeft.

Als beide bij u het geval is, dan kunt u van het CIZ een Wlz-indicatie krijgen. Dit betekent dat u recht hebt op zorg, zoals die geregeld is in de Wlz.

De aanvraag

Een aanvraag doet u bij het CIZ via de post of met de computer:

Per post

Print het aanvraagformulier uit van de CIZ-website:
www.ciz.nl ➜ Zorg vanuit de Wlz ➜ Zelf zorg vanuit de Wlz aanvragen ➜ Aanvraagformulieren ➜ Formulier ‘Aanvraag langdurige zorg’. Vul dit in en stuur het op naar
het CIZ.

Met de computer

Ga naar: www.mijnwlzaanvraag.ciz.nl
Geef antwoord op de vragen en verzend de aanvraag.

Veel gegevens nodig

Het CIZ heeft voor het beoordelen van de aanvraag gegevens nodig over:

    • u: naam en adres, zorgverzekeraar, handtekening;
    • uw situatie: een beschrijving door een dokter van uw aandoening(en) of beperking(en) (diagnose);
    • hoe u de zorg wilt invullen;
    • of u zorg thuis of in een instelling wilt krijgen en wie de zorg gaat leveren.

Gesprek met CIZ

Soms heeft het CIZ extra informatie nodig om uw aanvraag goed te beoordelen. Het CIZ belt u dan voor deze informatie of maakt een afspraak voor een huisbezoek. U kunt familie of iemand anders uit uw omgeving vragen om bij dat gesprek aanwezig zijn.

Het indicatiebesluit

Na de beoordeling van uw aanvraag beslist het CIZ welke zorg u nodig heeft. Dat indicatiebesluit ontvangt u binnen zes weken via de post. Vindt het CIZ dat u recht heeft op langdurige zorg? Dan staat in het indicatiebesluit welk zorgprofiel het beste bij u past: in het zorgprofiel staat welke zorg dat is.

Let op: met het indicatiebesluit is uw zorg of persoonsgebonden budget nog niet
geregeld. Daar is nog een aantal stappen voor nodig.

Meerzorg

Misschien heeft u meer zorg nodig dan in het best passende zorgprofiel beschikbaar is. Het CIZ geeft dan aan dat het zorgkantoor onderzoek moet doen naar ‘meerzorg’.
U (of uw zorginstelling) kan ook zelf een aanvraag voor extra zorg bij het zorgkantoor doen. Meer informatie daarover vindt u op: www.nza.nl ➜ Publicaties ➜ Factsheets ➜ 2016 ‘Factsheet extra zorg thuis in langdurige zorg’.

Niet eens met indicatiebesluit?

Bent u het niet eens met het indicatiebesluit van het CIZ? Dan kunt u bezwaar maken. Dat moet wel binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit gebeuren.

Nog geen Wlz-indicatie van het CIZ?

Heeft u nog geen Wlz-indicatie van het CIZ? Dan kan de gemeente u indien nodig helpen bij het aanvragen van een eerste Wlz-indicatie bij het CIZ.

Meer weten?

Meer informatie over het CIZ en indicatiestelling vindt u op www.ciz.nl.

Let op: met het indicatiebesluit van het CIZ, is uw zorg – en ook de financiering daarvan – nog niet geregeld. Daarvoor moet u nog een aantal stappen zetten.

U kunt zelf een indicatie aanvragen, maar u kunt dat ook door iemand anders laten doen (een gemachtigde). Dan moet u wel een machtigingsformulier meesturen met de aanvraag.

Wilt u direct weten wat het aanbod in uw gemeente is?