Stappenplan aanvragen Wet langdurige zorg (Wlz)

Om langdurige zorg te krijgen moet u een aantal stappen doorlopen. Wij hebben die stappen voor u overzichtelijk op een rijtje gezet.

Stap 1 Zorg aanvragen bij het CIZ

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt:

 • of u recht heeft op Wlz-zorg;
 • welke zorg u nodig heeft;
 • hoeveel zorg u nodig heeft.

U kunt zorg vanuit de Wlz online aanvragen via www.mijnwlzaanvraag.ciz.nl.
Het CIZ laat u daarna weten of u in aanmerking komt voor Wlz-zorg. Als dat zo is, geeft het CIZ aan welke zorg dat is.

Stap 2 Zorg zoeken met het zorgkantoor

Het zorgkantoor in uw regio:

  • helpt u bij de zoektocht naar een zorgaanbieder of hulpverlener;
  • zorgt voor voldoende zorgaanbieders;
  • maakt afspraken met de zorgaanbieders: over de door hen te leveren zorg;
  • voert de regeling persoonsgebonden budget (pgb) uit. Met een pgb kunt u zelf de door u gewenste zorg regelen.

Er zijn 31 regionale zorgkantoren in Nederland. Wilt u weten bij welk zorgkantoor u
terecht kunt? Kijk dan op: www.zn.nl ➜ zorgverzekeraars ➜ zorgkantoren

Stap 3 Zorg leveren

De gekozen zorgaanbieder of hulpverlener:

 • verleent de zorg waar u met het zorgkantoor voor heeft gekozen;
 • maakt goede afspraken met het zorgkantoor;
 • houdt rekening met uw wensen en behoeften;
 • evalueert met u regelmatig de aangeboden zorg.
 • Stap 4 Zorg betalen

  Het zorgkantoor betaalt de zorg die geleverd wordt. Maar let op:

    • u betaalt zelf een deel van de kosten van de Wlz-zorg: de eigen bijdrage;
    • het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaalt de hoogte van die eigen bijdrage;
    • ook als u in een Wlz-instelling woont, kunnen sommige kosten voor eigen rekening komen;
    • heeft u een pgb? Dan worden de hulpverleners daaruit betaald via het zorgkantoor en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

  Geen langdurige zorg mogelijk?

  Kunt u geen langdurige zorg krijgen? Dan kan de gemeente misschien hulp of
  ondersteuning bieden.

  Heeft u nog geen Wlz-indicatie?

  Dan kan de gemeente u, indien nodig, helpen bij het aanvragen van een eerste Wlz-indicatie bij het CIZ.

  Heeft u al een Wlz-indicatie?

  Wist u dat u altijd gratis een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE mag inschakelen om u bij te staan? Bij het aanvragen van een nieuwe Wlz-indicatie,
  maar bijvoorbeeld ook bij het opstellen of evalueren van uw zorgplan.

Wilt u direct weten wat het aanbod in uw gemeente is?