Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u recht op langdurige zorg (met een Wlz-indicatie)? En kunt u ondersteuning gebruiken bij het vinden of krijgen van goede zorg? U kunt kosteloos en direct terecht bij een onafhankelijk cliëntondersteuner van MEE.

MEE Plus ondersteunt u bij/tijdens/met de Wet langdurige zorg (Wlz)

Vaak heeft u te maken met verschillende organisaties en wet- en regelgeving. MEE zorgt voor samenhang en stemt waar nodig af met uw netwerk (zoals mantelzorgers, familie en vrijwilligers). Lees meer informatie over wat MEE Plus voor u kan betekenen rondom de Wet langdurige zorg.

Wat is de Wet langdurige zorg (Wlz)?

De Wet langdurige (Wlz) is er voor mensen die langdurig dagelijks intensieve zorg nodig hebben, thuis of in een instelling. MEE ondersteunt bij het regelen van deze zorg, vanuit een onafhankelijke positie. Lees meer over de stappen die u moet doorlopen voor het krijgen van langdurige zorg.

Wlz-indicatie

Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, is een beoordeling nodig van de zorg die u nodig heeft. Dit noemen we ook wel Indicatiestelling Wet langdurige zorg. Dit doet het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Lees meer informatie over de indicatiestelling Wet langdurige zorg (Wlz).

Persoonlijk plan en het zorgplan

In het persoonlijk plan beschrijft u uitgebreid hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is. In het zorgplan leggen u en uw zorgaanbieder de afspraken over de te leveren zorg vast.  Lees meer informatie over het persoonlijk plan en zorgplan.

Voorbereiding persoonlijk plan – Zorgplan

Samen met uw zorgaanbieder maakt u een persoonlijk plan en een zorgplan. Ter voorbereiding op het gesprek over uw persoonlijk plan of uw zorgplan kunt u gebruik maken van het boekje Voorbereiding Persoonlijk plan – Zorgplan.

Op gesprek over uw hulpvraag, zorg of ondersteuning

Als u een uitnodiging hebt gekregen voor een gesprek, bijvoorbeeld met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), het zorgkantoor of een zorginstelling dan is het goed om daar voorbereid heen te gaan. Deze drie handige checklists vult u in vóór, tijdens en na het gesprek.

Checklist zorgplan

Woont u in een zorginstelling? Krijgt u thuis zorg? Of maakt u gebruik van dagbesteding? Bij de start van de zorg wordt dan een zorgplan gemaakt. Zorg aan de hand van de checklist zorgplan dat u altijd invloed behoudt op de zorg die u krijgt en de manier waarop u die zorg krijgt.

Onafhankelijke professionele ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

Als u blijvend een intensieve zorgbehoefte heeft, kunt u aanspraak maken op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Iedereen met een indicatie voor langdurige zorg kan gebruikmaken van de onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE. Lees meer informatie over MEE Plus onafhankelijke ondersteuning Wlz.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Met een persoonsgebonden budget (pgb) krijgt u beschikking over geld (een budget) waarmee u zelf de langdurige zorg kunt betalen die u nodig heeft. Daar komt veel bij kijken. Om u op weg te helpen leest u hier meer over het persoonsgebonden budget en Wlz. Daar staat een handig stappenplan dat u op weg helpt.

Mentorschap, bewindvoering en curatele

Als u niet (meer) goed in staat bent om zelf uw financiële of persoonlijke zaken te regelen, dan is het mogelijk dat iemand anders dat voor u gaat doet. Er zijn hiervoor verschillende mogelijkheden. Lees meer informatie over mentorschap, bewindvoering en curatele.

Meer informatie over Wlz

Heeft u meer informatie nodig voor het regelen van langdurige zorg conform de Wlz? Kijk dan ook eens op www.meeroverwlz.nl. Hier staat de benodigde informatie bij elkaar, gedoseerd in korte teksten en in duidelijke taal.

'Ik moet zoveel dingen regelen. Het is fijn dat er iemand met me meedenkt.'

Wilt u direct weten wat het aanbod in uw gemeente is?