Erkenning MEE Plus als Jobcoachorganisatie

Erkenning MEE Plus als Jobcoachorganisatie

Het UWV heeft op 5 augustus 2020 MEE Plus de erkenning toegekend als Jobcoachorganisatie. Hiermee voldoet MEE Plus aan de eisen die het UWV aan de dienstverlening Jobcoaching stelt.

MEE Plus biedt Jobcoaching aan voor mensen die niet goed weten hoe hun beperking in te passen op hun (nieuwe) werk, onder spanning staan op hun werk, het gevoel hebben vast te lopen in hun werk, en ondersteuning nodig hebben om het werk (weer) op te pakken en/of aan te passen aan een veranderende situatie.

De Jobcoaches van MEE Plus zijn HBO opgeleid en begeleiden onder andere mensen met NAH, autisme, LVB (lichte verstandelijke beperking), chronische ziekte of met psychische kwetsbaarheid op werkvloer. Dit alles gaat in contact met de kandidaat, zijn persoonlijke netwerk en de werkgever. Wanneer zich problemen op andere levensgebieden voordoen die van invloed zijn op de werksituatie kan hiervoor náást de Jobcoach van MEE een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE worden ingezet, dit kan dezelfde persoon zijn. Zo zorgt MEE voor een integrale benaderingswijze van de vraag.

Maatschappelijk rendement bij inzet van de Jobcoach van MEE Plus

  • Kans op (herhaalde) uitval geminimaliseerd.
  • Participatiegraad arbeid is hoger
  • Minder beroep op voorzieningen
  • Vergroten welzijn
  • Minder beroep op gezondheidszorg.

Denk je dat wij iets voor jou kunnen betekenen? De regio’s waarin MEE Plus werkzaam is zijn;

Albasserwaard/Vijfheerenlanden, Brabant Noord, Drechtsteden, Midden- Holland en Zuid-Hollandse Eilanden

Voor meer informatie wat MEE arbeid voor u kan betekenen: https://www.meeplus.nl/arbeid/ T 0181 333507