Extra controle op mogelijke fouten bij onderzoek cliënten

MEE Plus Zuid-Hollandse Eilanden gaat de onderzoeken van ruim 70 cliënten controleren op mogelijke fouten.

Spijkenisse, 31 mei 2018

Het gaat om onderzoeken die van belang zijn voor de persoonlijke ontwikkeling of mogelijkheden van cliënten. Bijvoorbeeld of er sprake is van een verstandelijke beperking, of iemand zelfstandig kan wonen, of bepaald werk kan doen.

Aanleiding voor de extra controle zijn signalen dat psychodiagnostisch onderzoek de afgelopen tijd mogelijk niet helemaal correct is verlopen. Het gaat om onderzoek dat door een orthopedagoge van MEE Plus is uitgevoerd. Het onderzoek is waarschijnlijk in een aantal gevallen niet helemaal correct verlopen of incorrect weergegeven in het verslag dat er van is gemaakt. Dit wordt bevestigd door een steekproef die MEE Plus onlangs heeft laten uitvoeren.

Persoonlijk
De extra controle is bedoeld om in het belang van alle betrokken cliënten alle dossiers op mogelijke fouten te controleren. Betrokken cliënten worden allen persoonlijk op de hoogte gebracht en gehouden van het verloop. Zij krijgen daar waar nodig extra ondersteuning van MEE Plus.

Extern onderzoek
De betrokken orthopedagoge is door ziekte uitgevallen. Als werkgever gaan we er vanuit dat er bij het maken van de fouten geen opzet in het spel is. Met het oog op de privacy van de betrokken collega kunnen en willen we daar geen nadere verdere uitspraken over doen. MEE Plus laat een extern bureau nader onderzoek doen naar de situatie en mogelijke vervolgstappen die passend zijn.

Zorgvuldig
We vinden het heel vervelend dat de bewuste situatie voor een aantal cliënten onzekerheid kan opleveren, daarom doet MEE Plus er alles aan om voor alle betrokkenen tot een goede en correcte oplossing te komen. We gaan zorgvuldig om met deze zaak met het oog op de privacy van alle cliënten en de betrokken medewerker. Los van deze verklaring worden daarom geen verdere details over de situatie openbaar gemaakt.

Dienstverlening
MEE Plus Zuid-Hollandse Eilanden is onderdeel van MEE Plus en werkt regionaal. MEE Plus wordt met name gefinancierd door gemeenten en geeft in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) onder andere onafhankelijke cliëntondersteuning. Bijvoorbeeld als mensen vragen hebben over mogelijkheden met betrekking tot zelfstandig wonen, werken, dagbesteding of scholing.