Gemeenten

MEE Plus wil samen met gemeenten invulling geven aan de verantwoordelijkheid om de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te bevorderen.

Integraal gemeentelijk beleid

We leveren graag een bijdrage aan het vormgeven van integraal gemeentelijk beleid en/of lokale voorzieningen zoals sociale wijkteams of projecten die inclusie bevorderen. Een beperking heeft grote invloed heeft op schoolkeuze, kansen op werk, benodigde zorg, welzijn, aangepast wonen en vrije tijd. Vaak krijgen deze burgers te maken met ingewikkelde en niet op elkaar afgestemde wet- en regelgeving binnen alle levensgebieden. Een gedecentraliseerd beleid onder regie van gemeenten maakt het leven voor mensen met een beperking hopelijk een stuk eenvoudiger.

Inclusieve samenleving
Een inclusieve samenleving vraagt om visie en samenwerking. Het gemeenschappelijk belang is helder: mensen met een beperking, gemeenten en MEE Plus willen de eigen kracht versterken zodat iedereen naar vermogen mee kan doen in de samenleving. Als gemeente kunt u de voorwaarden creëren voor een inclusieve samenleving. Met onze specialistische kennis van mensen met een beperking kunnen wij u van dienst zijn bij het creëren van de voorwaarden. Over de mogelijkheden voor uw gemeente gaan we graag met u in gesprek.

Onze diensten

Onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met een beperking
(WMO en WLZ)

Lees meer

MEE Mantelzorgondersteuning 

Lees meer

Diagnostiek & consultatie Gedragsdeskundigen 

Lees meer

Netwerkcoördinatie
(Integrale vroeghulp, Autisme, Niet aangeboren Hersenletsel)
 

Lees meer

Inclusieprojecten

Lees meer

MEE Matchingunit

Lees meer

Films

Licht verstandelijke beperking – een late diagnose

Na jaren van eenzaamheid en onbegrip blijkt pas op latere leeftijd dat René licht verstandelijk beperkt is. Met de juiste ondersteuning kan René weer meedoen

Multi-probleem gezin

De preventieve aanpak van MEE voorkomt toename van de complexe problematiek in dit gezin. Omgaan met ADD, ADHD, DCD, diabetes, epilepsie, laag IQ en schulden.

MEEVivenz – Onze krachten gebundeld

Om onze visie inhoud te geven en de dienstverlening te versterken, hebben we de krachten gebundeld binnen het concern Stichting MEEVivenz en de werkmaatschappijen VivenzMEE Plus en De Sociale Basis.

MEEVivenz is een organisatie die zich breed inzet voor een sterke samenleving. Een samenleving waarin iedereen meedoet, iedereen gelijkwaardig is en iedereen zich verbonden voelt met die samenleving. We creëren/ dragen bij aan een inclusieve samenleving waarin iedereen de kans krijgt zelf regie te hebben over het eigen leven, talenten te ontwikkelen en mee te doen.

Onze medewerkers van Vivenz ondersteunen inwoners thuis, in hun eigen leefomgeving. De medewerkers van MEE Plus zijn onze specialisten in het voorliggend veld van het sociaal domein voor inwoners met een (niet-zichtbare) beperking. De medewerkers van De Sociale Basis staan cliënten veelal bij vanuit een sociaal wijkteam.

Meer weten over onze oplossingen binnen het Sociaal Domein? Neem gerust contact met ons op.