Heeft u een klacht?

Praat er over!

MEE wil u altijd zo goed mogelijk helpen. Gelukkig lukt dit meestal ook. Toch kunt u ontevreden zijn over ons werk. U bent bijvoorbeeld ontevreden over een medewerker of de manier waarop wij werken. U heeft dan een klacht. Blijf niet met deze klacht zitten, maar praat er met iemand over.

Lees je de uitleg over de klachten liever in makkelijke taal (met picto’s)? Klik dan hier.Gesprek

Gesprek met de medewerker of manager (interne klachtenprocedure)

Probeer eerst de klacht te bespreken met de medewerker van MEE. Soms is dit al genoeg om uw klacht op te lossen. Wilt u uw klacht liever niet met deze medewerker bespreken of is uw klacht daarna niet opgelost, neem dan contact op met de manager. De manager probeert dan een oplossing te zoeken voor uw klacht. Lukt het niet of zijn maatregelen nodig op (overstijgend) organisatieniveau? Dan wordt de klacht gemeld bij de bestuurder om alsnog te komen tot een oplossing die voor alle partijen bevredigend is.

Wist u dat u altijd de cliëntvertrouwenspersoon kunt vragen om u te helpen bij het bespreken van uw klacht?

Klik hier voor de contactgegevens van de managers, de bestuurder en de cliëntvertrouwenspersoon.

Als praten niet geholpen heeft (externe klachtenprocedure)

Toch kan het zo zijn dat u er samen met de medewerker, de manager of bestuurder niet of niet naar uw zin uitgekomen bent. Als u vindt dat de klacht niet goed is opgelost of als het probleem te groot blijft, dan kunt u een klacht indienen bij de externe klachtencommissie. De leden van deze commissie werken niet bij MEE Plus.

De externe klachtencommissie

U mag altijd uw klacht direct bij de externe klachtencommissie melden. MEE hoopt wel dat u de klacht eerst probeert op te lossen via de medewerker, de manager, of de directeur. De klacht bij de externe klachtencommissie moet schriftelijk worden gemeld. Als u dit moeilijk vindt, vraag dan de cliëntvertrouwenspersoon om hulp.

Wie kan een klacht melden

De cliënt kan zelf een klacht melden of dit laten doen door iemand anders, namens hem. Dat kan bijvoorbeeld een wettelijk vertegenwoordiger zijn, familielid, vriend of een medewerker van een andere organisatie.

De inhoud van de brief

Schrijf in de brief in ieder geval uw naam en adres. Leg ook uit wat uw klacht is en welke personen en organisaties erbij berokken zijn.

Interprovinciale klachtencommissies

In  de meeste gevallen komen wij er samen met u uit. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u contact opnemen met een externe klachtencommissie. Dit heet ook wel de interprovinciale klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie die is ingesteld door de MEE-organisaties, op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.

Bij MEE Plus hebben we te maken met 2 provincies en daardoor ook met 2 commissies. Een commissie voor de provincie Noord-Brabant en één voor de provincie Zuid-Holland. Uw woonplaats bepaalt met welke commissie u te maken hebt.

Klik hier voor de contactgegevens van deze externe klachtencommissies.

De klacht bij de externe klachtencommissie moet schriftelijk worden gemeld. U kunt de cliëntvertrouwenspersoon hierbij om hulp vragen.

Klik hier voor de contactgegevens van de cliëntvertrouwenspersoon.

Nog niet opgelost?

Mocht ook de procedure bij de externe klachtencommissie voor u niet tot een goede oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot de Inspectie voor de Gezondheidszorg of tot de kantonrechter.

Cliëntenraad

Als verschillende cliënten van MEE dezelfde klacht hebben, dan kan er ook contact opgenomen worden met de cliëntenraad. De cliëntenraad kan het onderwerp dan bespreken met de directie van MEE. De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten.

Klik hier voor de contactgegevens van de cliëntenraad.

Klachtenreglement

In ons klachtenreglement leest u meer over hoe we omgaan met klachten.