INZET078! start als vrijwilligersorganisatie in Dordrecht

Vanaf 1 juli start INZET078! met de ondersteuning van Dordtenaren die zich vrijwillig willen inzetten voor een ander, de stad of organisaties en initiatieven die dit nodig hebben.

Vrijwilligershuis Drechtsteden stopt
Organisatienetwerk INZET078! neemt het stokje over van het Vrijwilligershuis Drechtsteden. De samenwerking van SPUI93 (voorheen SSKW) en MEE Plus onder de naam ‘Vrijwilligershuis Drechtsteden’ stopt hiermee per 1 juli 2019. In gezamenlijkheid wordt aankomende tijd gekeken wat op welke wijze overgaat naar de nieuwe organisatie en hoe het Vrijwilligershuis Drechtsteden wordt ontvlochten. Hierbij is natuurlijk aandacht voor de vrijwilligers en medewerkers.

Partners INZET078!
INZET078! is een organisatienetwerk bestaande uit ContourdeTwern, MEE Plus, Vivenz, Bibliotheek AanZet, Stichting Anders en MBO Drechtsteden, waarbij de eerste drie bestuurlijke verantwoording dragen. In de toekomst kunnen ook andere organisaties zich committeren aan deze samenwerking.

Iedereen doet mee
INZET078! gaat uit van de kracht van mensen en van de overtuiging dat een ieder op zijn of haar unieke wijze een bijdrage kan leveren aan Dordrecht. Wij staan voor een inclusieve samenleving, met oog voor aansluiting bij de leefwereld, talenten en interesses van alle inwoners.

Samenwerking
Eind juni lichten we in een gezamenlijke persconferentie met de gemeente Dordrecht onze plannen en aanpak toe. We verheugen ons op de samenwerking met inwoners, de andere betrokken organisaties en met de gemeente Dordrecht. We zijn erg blij met het vertrouwen dat de gemeente Dordrecht in INZET078! stelt.

Meer informatie
Voor meer informatie over vrijwilligersorganisatie INZET078! verwijzen we je graag naar het persbericht van de gemeente Dordrecht.