INZET078! start als vrijwilligersorganisatie in Dordrecht

Vanaf 1 juli 2019 is  INZET078! gestart met de ondersteuning van Dordtenaren die zich vrijwillig willen inzetten voor een ander, de stad of organisaties en initiatieven die dit nodig hebben.

Vrijwilligershuis Drechtsteden stopt
Organisatienetwerk INZET078! heeft het stokje overgenomen van het Vrijwilligershuis Drechtsteden. De samenwerking van SPUI93 (voorheen SSKW) en MEE Plus onder de naam ‘Vrijwilligershuis Drechtsteden’ is hiermee per 1 juli 2019 gestopt. In gezamenlijkheid is gekeken wat op welke wijze overging naar de nieuwe organisatie en hoe het Vrijwilligershuis Drechtsteden kon worden ontvlochten. Hierbij was natuurlijk aandacht voor de vrijwilligers en medewerkers.

Partners INZET078!
INZET078! is een organisatienetwerk bestaande uit ContourdeTwern, MEE Plus, Vivenz, Bibliotheek AanZet, Stichting Anders en MBO Drechtsteden, waarbij de eerste drie bestuurlijke verantwoording dragen. In de toekomst kunnen ook andere organisaties zich committeren aan deze samenwerking.

Iedereen doet mee
INZET078! gaat uit van de kracht van mensen en van de overtuiging dat een ieder op zijn of haar unieke wijze een bijdrage kan leveren aan Dordrecht. Wij staan voor een inclusieve samenleving, met oog voor aansluiting bij de leefwereld, talenten en interesses van alle inwoners.

Samenwerking
INZET078! is verheugd over de samenwerking met inwoners, de andere betrokken organisaties en met de gemeente Dordrecht. We zijn erg blij met het vertrouwen dat de gemeente Dordrecht in INZET078! gesteld heeft.

Meer informatie
Voor meer informatie over vrijwilligersorganisatie INZET078! verwijzen we je graag naar het persbericht van de gemeente Dordrecht.