Jaarrekening 2020

Hieronder vindt u de jaarrekening van MEE Plus van 2020. MEE Plus is werkzaam in Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, Brabant Noord, Drechtsteden, Midden-Holland en Zuid-Hollandse Eilanden.

MEE Plus is onderdeel van MEEVivenz.
Meer weten over deze overkoepelende organisatie voor sociaal werk? Kijk op www.meevivenz.nl

    Downloads
  • > Gecombineerd jaardocument en geconsolideerde jaarrekening 2020 MEEVivenz
  • > Enkelvoudige jaarrekening 2020 MEE Plus
  • > 269 controleverklaring w.g. jrk 20 - goedkeurend MEE Plus